2.1. Žudynės ir kiti nusikaltimai, įvykdyti pirmosiomis nacių-sovietų karo dienomis