Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ dalyvavo ir Tolerancijos ugdymo centrų mokytojai

Pirmą rugpjūčio šeštadienį Ariogalos miestelyje, Dubysos slėnyje, kasmet tradiciškai vyksta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąskrydis „Su Lietuva širdy“ – šiais metais jau 26-asis. Jame dalyvavo daugiau nei 3000 žmonių, tarp jų ir mokytojų grupė. Mokytojai šiame renginyje dalyvauja jau antrus metus.

Renginys skiriamas prisiminti sovietinių okupacijų metu patirtas netektis, prisiminti ir pagerbti tuos, kurie žuvo, kentėjo už Lietuvos laisvę. Šis sąskrydis – puiki proga susitikti ir pasimatyti buvusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams, pasidžiaugti vieni kitais bei galimybe susitikti. Renginio programa plati ir įdomi – buvo galima rinktis, ką pamatyti ir išgirsti. Šiemet sąskrydyje dalyvavo Tolerancijos ugdymo centrų mokytojai iš Alytaus, Balbieriškio, Kalvarijos bei Ariogalos mokyklų. Mokytojai pasidžiaugė, kad renginyje gausiai dalyvauja jaunimas – jaunieji šauliai bei kitų jaunimo organizacijų atstovai.

Renginys prasidėjo šventine eisena į Dubysos slėnį. Ši eisena suvienijo ir subūrė visus renginio dalyvius. Dubysos slėnyje nuskambėjo daug gražių minčių, kurias išsakė renginio dalyviai ir svečiai. Profesorius Vytautas Landsbergis čia kalbėjo apie vertybių svarbą, apie istorinės atminties svarbą. Apie gebėjimą džiaugtis tuo, kas esame, kur gyvename ir ko siekiame, bylojo ir šv. Mišiose pamokslą sakiusio J. E. Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo pasakyta mintis „Pesimistas niekada netaps ateities kūrėju“. Renginyje vyravo rami, draugiška ir džiugi atmosfera.  Tolerancijos ugdymo centrų atstovai dalyvavo filmo „Žaibas – Dzūkijos legenda“ pristatyme, vėliau aptarė – kokių naujų faktų ir detalių jiems pateikė filmo kūrėjai apie partizaninį karą Pietų Lietuvoje.

Dalyvauti sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Tolerancijos ugdymo centrų atstovus pakvietė Tarptautinės komisijos sekretoriatas kartu su Ariogalos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centru.