Kviečiame dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“

Kviečiame visus 2022 metų sausio 13 d. 8.00  kartu paminėti istorinę pergalę prieš agresorių ir 10 minučių languose uždegti vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes.