Pilietinė iniciatyva „Vilties žiedas“

Renginio data:2022.06.14
Vieta:Lietuva
Organizatorius:Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti

Tarptautinė Komisija šiais metais kviečia Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigas paminėti Gedulo ir vilties dieną – birželio 14 – ąją pilietine iniciatyva „Vilties žiedas“.

Šių metų pilietinės iniciatyvos minėjimo simbolis – vilties gėlė. Daugelis ištremtų žmonių papuolė į atšiaurias gyvenimo sąlygas, kuriose nebuvo žydinčių pievų, kaip Lietuvoje. Todėl daugelio tremtinių ir politinių kalinių atsiminimuose gausu šiltų atsiminimų apie žalią spalvą, tėviškės laukų kvapus, mėlyną dangų – dalykų, kurių itin ilgėjosi būdami toli nuo Tėvynės.

Tarptautinė komisija siūlo pagaminti vasaros pradžios gėlių žiedus: baltų ramunių arba rugiagėlių. Baltos laukų ramunės gali būti simboliu vilties, kurią tremtyje turėjo žmonės. Mėlynos rugiagėlės gali būti siejamos su mėlyna – geltona spalvomis, kurios yra Ukrainos vėliavos spalvos ir kurios šiuo metu gausiai sutinkamos Lietuvoje.

Organizuojant renginį savo ugdymo įstaigoje – pasikvieskite buvusius tremtinius ir politinius kalinius bei pasiūlykite mokiniams, kad padovanotų jiems savo rankomis pagamintus „vilties žiedus“. Mokinių sukurtas gėles galima susmeigti ir į žemę, t.y. erdvę, kurioje vyks paminėjimo renginys.

Ketinančius dalyvauti iniciatyvoje „Vilties žiedas“, skirtoje prisiminti prieš 81 metus prasidėjusius Lietuvos gyventojų trėmimus, kviečiame užpildyti elektroninę registraciją.

Norinčius pasidalinti  akimirkomis iš renginių, prašome 1–2 nuotraukas atsiųsti el. paštu istorinekomisija@gmail.com.

Informacija prieš renginį

2022_kvietimas minėti Gedulo ir vilties dieną
Informacija po renginio