Seminarai Lietuvoje

Seminarai švietimo darbuotojams organizuojami kiekvienais metais, juose pristatomi istorikų tyrimai apie nacių ir sovietines okupacijas, jų padarinius visuomenei. Seminaruose analizuojama istorinės atminties politika bei istorinių įvykių pateikimas jaunajai kartai.

Seminarų tipai:

  • įvadiniai seminarai – supažindinimas su Tarptautinės komisijos įgyvendinama švietimo programa;
  • teminiai seminarai (apie nacių bei sovietines okupacijas, okupacijų padarinius ir poveikį visuomenei);
  • metodines rekomendacijas pristatantys seminarai (pasidalinimas gerąja patirtimi: įgyvendintomis veiklomis, projektais ir etc.).

Seminarų vieta: seminarai vyksta visoje Lietuvoje. Jeigu mokyklos ar miesto bendruomenė kviečia atvykti į konkrečią vietą, Tarptautinė komisija seminarą organizuoja tame mieste / vietovėje. Seminaro vieta priklauso ir nuo to, ar seminaras organizuojamas tik Tarptautinės komisijos, ar kartu su kitais partneriais Lietuvoje.

 Seminarų trukmė: nuo vienos iki trijų dienų.

Seminarų dalyviai: seminaruose kviečiami dalyvauti įvairių dalykų mokytojai, kurie domisi XX a. istorijos temomis, kuriems svarbi istorinė atmintis ir jos išsaugojimas. Seminaruose laukiami mokyklų vadovai, įvairių institucijų švietimo ir muziejų darbuotojai, dirbantys su jaunimu bendražmogiškų vertybių temomis.

Tarptautinės komisijos organizuojamų seminarų mokytojams tikslai:

  • suteikti informaciją apie XX a. totalitarinių režimų – nacizmo ir sovietinio režimo įvykdytus nusikaltimus, paskatinti mokytojus perduoti šias žinias mokiniams, mokyklos bendruomenei;
  • paskatinti mokytojus ugdyti jaunimo tarpe pilietiškumą, brandžią istorinę sąmonę bei pagarbą bendražmogiškoms vertybėms.

Tarptautinės komisijos organizuojamų seminarų tikslai siejasi su „Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos“ vizija: „taiki, stabili ir pasiturinti visuomenė, teikianti kokybiškas mokymosi galimybes švietimo, bendruomenės, darbo ir šeimos kontekste visiems visuomenės nariams, remdamasi tautiniu kultūriniu paveldu ir visuotinai pripažintomis socialinėmis ir asmeninėmis vertybėmis.“

Daugiau informacijos apie vykusius ir vyksiančius seminarus galite rasti čia.