Molotovo-Ribentropo pakto pasekmės: valstybingumo praradimas

Molotovo-Ribentropo pakto pasekmės: valstybingumo praradimas
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvados

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 2001-03-22 patvirtintos išvados „Molotovo-Ribentropo paktas ir jo pasekmės Lietuvai“

Teisinės išvados

 

Mokslinis darbas

Dr. Algimanto Kasparavičiaus mokslinis darbas ir apibendrinančios išvados „Ribbentropo-Molotovo paktas ir jo pasekmės Lietuvai“

Darbo priedai

Dr. Algimanto Kasparavičiaus mokslinio tyrimo „Ribbentropo-Molotovo paktas ir jo pasekmės Lietuvai“ priedų sąrašas

 

Bibliografija

Dr. Algimanto Kasparavičiaus mokslinio tyrimo „Ribbentropo-Molotovo paktas ir jo pasekmės Lietuvai“ bibliografija

 

Tarptautinė konferencija “Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 m. Slaptieji susitarimai ir jų padariniai vidurio bei rytų Europos valstybėms”

Tarptautinės konferencijos medžiaga

Dr. Joachim Tauber „Kelias į Stalino-Hitlerio paktą”

Prof. Dr. Zenonas Butkus „Vokietijos ir SSRS diplomatinis bendradarbiavimas Baltijos šalyse 1920-1940 m.”

Dr. Algimantas Kasparavičius „Molotovo-Ribbentropo slaptųjų protokolų prielaidos ir ištakos (1922–1932)“

Dr. Magnus Ilmjärv „Estijos užsienio politika 1939-1940 m.”

Dr. Karlis Kangeris „Baltijos vokiečių „repatriacija” po pakto pasirašymo: nauja Nacių demografinė politika ar iš anksto sukurtų planų įgyvendinimas?”

Dr. Natalia Lebedeva „VKP(B) CK politinis biuras ir 1939-1940 m. prijungtų prie SSRS teritorijų sovietizavimas”

Prof. Dietrich A. Loeber „Molotovo – Ribbentropo pakto padariniai dabarčiai: Tarptautinės teisės aspektai”

Prof. Vanda Kašasuskienė „Lietuvos visuomenės pastangos 1987-1990 m. pripažinti niekiniu Molotovo – Ribbentropo paktą”