Tyrėjai ir ekspertai

Prof. Wolfgang Benz
Antisemitizmo tyrimo centras, Vokietija

Prof. Norman M. Naimark
Stanfordo universitetas, JAV

Prof. Egidijus Aleksandravičius
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Prof. Saulius Sužiedėlis
Millersvillio universitetas, JAV

Prof. Liudas Truska
Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva

Dr. Christopher Dieckmann
Kylio universitetas, Didžioji Britanija
Vokietijos istorikas, šiuo metu dėstantis Kylio universitete

Dr. Paul Goble
Baltijos šalių ekspertas, JAV
Etninių ir religinių mažumų padėties buvusioje Sovietų Sąjungoje ir Post sovietinėse šalyse specialistas.
Šiuo metu vadovauja tyrimams ir leidybai Azerbaidžano tarptautinių santykių ir diplomatijos akademijoje

Dr. Natalija Lebedeva
Visuotinės istorijos institutas, Rusija

Dr. Brigitte Mihok
Antisemitizmo tyrimų centras, Vokietija

Dr. Peter Ruggenthaler
Ludwig Boltzmann karo pasekmių tyrimų institutas, Austrija

Dr. Joachim Tauber
Šiaurės Rytų kultūros institutas, Vokietija

Dr. Francoise Thom
Sorbonos Universitetas, Prancūzija

Dr. Heinz-Heinrich Wilhelm
Istorikas, Vokietija

Dr. Nicolas Werth
Naujausiųjų laikų istorijos institutas, Prancūzija

Dr. Arvydas Anušauskas
Lietuvos Respublikos Seimas

Dr. Valentinas Brandišauskas
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, Lietuva

Dr. Arūnas Bubnys
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, Lietuva

Prof. Alfonsas Eidintas
Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos karalystėje
Lietuvos diplomatas, istorikas, rašytojas

Dalija Epšteinaitė – Kõiv
Rašytoja, Lietuva

Dr. Saulius Grybkauskas
Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

Dr. Eugenijus Grunskis
Istorikas, Lietuva

Dr. Algirdas Jakubčionis
Vilniaus universitetas, Lietuva

Dr. Sigitas Jegelevičius
Vilniaus universitetas, Lietuva

Dr. Algimantas Kasparavičius
Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

Dr. Valdemaras Klumbys
Vilniaus universitetas, Lietuva

Dr. Stasys Knezys
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuva

Dr. Antanas Kulakauskas
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Dr. Regina Laukaitytė
Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

Dr. Dalia Marcinkevičienė
Vilniaus universitetas, Lietuva

Nijolė Maslauskienė
Lietuvos Ypatingojo archyvo LKP dokumentų skyriaus vedėja, Lietuva

Dr. Inga Petravičiūtė
Lietuvos archyvų departamentas, Lietuva

Dr. Mindaugas Pocius
Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

Dr. Arūnas Streikus
Vilniaus universitetas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, Lietuva

Juozas Starkauskas
Istorikas, Lietuva

Dr. Antanas Šenavičius
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Dr. Nerijus Šepetys
Vilniaus universitetas, Lietuva

Dr. Aurimas Švedas
Vilniaus universitetas, Lietuva

Dr. Linas Tatarūnas
Lietuva

Dr. Vytautas Tininis
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuva

Dr. Vygantas Vareikis
Klaipėdos universitetas, Lietuva

Dr. Rimantas Zizas
Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

Dokt. Kristina Burinskaitė
Vilniaus universitetas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva

Dokt. Birutė Kuklytė
Vilniaus universitetas, Lietuva

Dokt. Inga Arlauskaitė
Istorikė. Lietuva