Švietimas

Vienas pagrindinių Tarptautinės komisijos tikslų yra šviesti visuomenę – viešinti ir platinti informaciją apie atliktus istorinius tyrimus, informuoti visuomenę, ypač jaunimą, apie nacių ir sovietų okupacijų nusikaltimus, jų pasekmes Lietuvos gyventojams ir tarptautinei bendruomenei.

Programos strateginis tikslas – brandžios ir atsakingos pilietinės visuomenės, tolerancijos ir pagarbos universalioms žmogiškoms vertybėms ugdymas.

Programos uždaviniai:

  • atskleisti žiauriausių  XX a. totalitarinių režimų – nacizmo ir sovietinio komunizmo nusikalstamą prigimtį, įvykdytus nusikaltimus žmogiškumui, poveikį Lietuvos ir kitų šalių visuomenėms;
  • padėti augančiam jaunimui ugdytis patriotiškumą ir pilietiškumą, brandžią istorinę sąmonę, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms;
  • ugdyti emociškai jautrų žmogų, gebantį remtis objektyviomis istorijos žiniomis ir turintį vertybėmis paremtą santykį su savo šalies istorija;
  • formuoti jaunimo aktyvaus dalyvavimo socialiniuose ir politiniuose procesuose nuostatas, stiprinti pasiryžimą ginti savo valstybę, vertybes ir įsitikinimus.

Programos įgyvendinimo kryptys:

  1. mokytojų švietimas (seminarų, konferencijų organizavimas);
  2. pilietiškumo, istorinės atminties ir tolerancijos ugdymo centrų tinklo vystymas;
  3. atmintinų istorinių dienų minėjimai;
  4. švietimo projektų (nacionalinių, tarptautinių) inicijavimas ir koordinavimas;
  5. metodinių rekomendacijų rengimas.