Projektai

<…> Kol žmonijai vis dar kelia siaubą genocidas, etniniai valymai, rasizmas, antisemitizmas ir ksenofobija, tarptautinė bendruomenė įsipareigoja kovoti prieš šį blogį. Visi turime sakyti tiesą apie Holokaustą tiems, kurie bando ją neigti. Turime sustiprinti žmonių moralinį ir valstybių politinį įsipareigojimą, siekdami užtikrinti, kad ateities kartos suprastų Holokausto priežastis ir pasmerktų pasekmes <…>

Tarptautinio Stokholmo forumo deklaracija, 2000 m.


Komisija inicijuoja ir koordinuoja įvairius švietimo projektus švietimo įstaigoms. Šių projektų tikslas – skatinti mokyklų bendruomenes susipažinti su nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų istorija, ugdyti toleranciją bei atvirą ir pilietišką visuomenę.

Visus mokslo metus švietimo įstaigų bendruomenės kviečiamos dalyvauti trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose švietimo projektuose ir iniciatyvose. Šie projektai padeda mokiniams įsisąmoninti temas apie daugiakultūrinį paveldą, Lietuvos okupacijas, ugdo poreikį pagerbti nacių ir sovietų okupacijų aukų atminimą, priešintis nepakantumui, smurtui, ksenofobijai, diskriminacijai, antisemitizmui, destruktyviems radikaliesiems judėjimams ir kt.

Tarptautinė komisija tradiciškai vykdo šiuos kasmetinius projektus:

Tarptautiniai projektai