Partneriai Lietuvoje

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Lietuvos mokslų akademija

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas

Lietuvos aukštosios mokyklos

Ugdymo plėtotės centras

Su šiomis valstybės valdymo, mokslo ir tyrimų institucijomis Komisija yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimus.

Komisija įsipareigojo bendradarbiauti kaupiant informaciją apie nusikaltimus žmoniškumui ir dalytis ja su savo partneriais; nuolat pranešti savo partneriams apie veiklą ir dalytis informacija apie atliekamus tyrimus; konsultuoti klausimais, susijusiais su Komisijos veikla ir tyrimais; organizuoti seminarus ir diskusijas jautriomis istorijos temomis pagal Komisijos atliekamus tyrimus; bei spausdinti Komisijos ir jos partnerių darbų, susijusių su Komisijos tyrimų objektu, rezultatus.

 

Komisija ir jos partneriai pagal bendradarbiavimo susitarimus siekia, kad:

  1. būtų užpildytos XX a. vidurio ir jos antrosios pusės Lietuvos istorijos spragos ir atskleista istorinė tiesa ir teisingumas;
  2. būtų objektyviai įvertinti ir nušviesti totalitarinių okupacinių režimų Lietuvoje įvykdyti nusikaltimai žmonijai ir žmogiškumui, įtikinamai atskleista tų režimų prigimtis ir jų ideologijų keliami pavojai;
  3. būtų grąžinti į Lietuvą dokumentai, tyrimai, susiję su nusikaltimais, ar jų kopijos;
  4. visuomenė būtų šviečiama ir informuojama apie nacių ir sovietų režimų metais padarytus nusikaltimus ir jų pasekmes.