Mokytojų švietimas

Nuo 2002 m. Tarptautinė komisija įgyvendina švietimo programą „Švietimas apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmoniškumui prevencija ir tolerancijos ugdymas“. Šios programos pagrindu vyksta mokytojų švietimas: seminarai, konferencijos, pažintinės ir edukacinės ekskursijos. Kasmet organizuojama 10–15 seminarų mokytojams ir švietimo darbuotojams ne tik Vilniuje, bet įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Seminaruose dalyvauja įvairių dalykų mokytojai ir švietimo specialistai (žr. seminarų statistika).

Seminarų turinys:

Seminarų mokytojams turinys apima nacių ir sovietinio okupacinių režimų Lietuvoje istorinę problematiką platesniame nusikaltimų žmogiškumui kontekste. Seminaruose supažindinama su naujausiais istoriniais tyrimais bei demokratinėse valstybėse taikomais pažangiausiais ugdymo principais ir metodais. Įgytos žinios ir įgūdžiai padeda mokytojams ugdyti mokiniams  vertybines nuostatas bei gilinti mokymosi įgūdžius. Mokytojų švietimas organizuojamas Lietuvoje ir užsienyje.

Bendros temos seminarams:

  1. Lietuvos žydų istorija (gyvenimo būdas, papročiai, tradicijos, žymūs Lietuvos žydai, kultūrinis paveldas). Nacių okupacijos laikotarpis ir Holokaustas;
  2. pirmoji ir antroji sovietinės okupacijos. Lietuvos gyventojų trėmimai, represijos ir rezistencija;
  3. stereotipai, antisemitizmas ir kitos nepakantumo apraiškos. Tolerancija ir netolerancija;
  4. istorinė atmintis ir bendražmogiškų vertybių ugdymas.

Kiekvienais metais Tarptautinė komisija organizuoja 1–2 mokytojams skirtas konferencijas, kurių tematika susijusi su atliekamais istoriniais tyrimais, visuomenėje analizuojamais aktualiais XX amžiaus istorijos klausimais.