Metodinė medžiaga

Komisija ruošia Tolerancijos ugdymo programos metodines rekomendacijas.

Jas sudaro:

mokomoji ir metodologinė medžiaga, publikacijos, rekomenduojamos istorinės ir beletristinės literatūros sąrašas, vizualios mokymo priemonės (žemėlapiai, mokomieji dokumentiniai ir kino filmai, kompaktiniai diskai, internetinių puslapių nuorodos, kt.)

Metodologinės rekomendacijos rengiamos keliais etapais, pasinaudojant užsienio šalių ir vietinių mokytojų-konsultantų patirtimi, įgyta Komisijos rengiamuose seminaruose Lietuvoje ir užsienyje. Mokytojai-konsultantai kartu su švietimo ekspertais ir istorikais ruošia eksperimentinį laisvai pasirenkamą kursą bei kurso medžiagą įvairaus amžiaus moksleivių mokymui.

Programos koncepcija

Strateginis tikslas – žmogaus teisių kultūros ugdymas per istorijos apie totalitarinių režimų nusikaltimus mokymą.
Tikslų prioritetas – nusikaltimų žmoniškumui prevencija per švietimą apie žmogaus teises ir totalitarinių nacių ir sovietinio okupacinių režimų bei XX amžiaus antros pusės genocidų istoriją.
Programa akcentuoja žmogaus teisių ir bendražmogiškų vertybių nuostatų ugdymą.
Pagrindimas: šiuolaikinė ugdymo koncepcija, pritaikyta mokymui apie totalitarinius režimus ir tolerancijos ugdymui, Task Force ir Holokausto švietimo centrų parengtos metodologijos.
Metodologija – programoje harmoningai ir kūrybingai taikomos švietimo apie žmogaus teises ir apie Holokaustą metodologijos iš užsienio:

  • Yad Vashem – mokymas iš perspektyvos: aukos, budeliai, stebėtojai, gelbėtojai
  • Vakarų Europa – mokymas per švietimą apie žmogaus teises (iš stebėtojų perspektyvos)
  • Lietuva – švietimas apie žmogaus teises
  • JAV – humanistinė perspektyva

Kitų organizacijų parengtos metodikos:

IHRA (Holokausto švietimo, atminties ir tyrimo tarptautinio bendradarbiavimo darbo grupės) gairės dėl Holokausto tyrimams, švietimui ir atminimui svarbių dokumentų nustatymo – lietuvių kalba.

ESBO (Demokratinių institucijų ir teisių biuras), bendradarbiaudamas su Yad Vashem
  • Sprendžiant antisemitizmo problemą: kodėl ir kaip? Vadovas pedagogams.
Komisijos sekretoriato parengtos rekomendacijos, metodinės ir mokomosios priemonės:

Internetinis puslapis Lietuvos žydų gyvenimas iki Holokausto (sukūrė JIVO institutas Niujorke bendradarbiaujant su Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centru)

Internetinis puslapis Zarasų krašto žydų istorija (Gražinos Ragauskaitės ir Vitalijaus Ščerbakovo virtualus švietėjiškas projektas)