Komisijos nariai


Komisijos pirmininkas


Emanuelis Zingeris

Lietuvos Respublikos Seimo narys  

Nacių okupacinio režimo nusikaltimų ir Holokausto tyrimo pakomisė


Prof. emeritas Dr. Saulius Sužiedėlis

Pakomisės pirmininkas

Milersvilio universitetas (JAV)  

Andrew Baker

Amerikos žydų komiteto atstovas (JAV)

Dr. Arūnas Bubnys

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Lietuvos istorijos instituto atstovas

Dr. Christoph Dieckmann

Berno universitetas (Šveicarija)  

Prof. Dr. Šarūnas Liekis

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto atstovas

Dr. Jürgen Matthäus

Jungtinių Valstijų Holokausto memorialinio muziejaus atstovas (JAV)

Prof. Dr. Antony Polonsky

Brandeiso universiteto atstovas (JAV)

Prof. Dr. Dina Porat

Holokausto aukų ir didvyrių atminties organizacija Yad Vashem (Izraelis)

Prof. Dr. Joachim Tauber

Nordost-Institut (Vokietija)

Dr. Arkady Zeltser

Holokausto aukų ir didvyrių atminties institutas Yad Vashem (Izraelis)

Sovietinio okupacinio režimo nusikaltimų tyrimo pakomisė


Dr. Arvydas Anušauskas

Pakomisės pirmininkas

Lietuvos Respublikos Seimo narys, istorikas

Dr. Jonathan Brent

Žydų tyrimo instituto (YIVO) atstovas (JAV)  

Aleksandr Daniel

Tarptautinės visuomeninės organizacijos "Memorial" atstovas (Rusija)

Prof. Dr. Kęstutis Girnius

Vilniaus universiteto atstovas

Dr. Algirdas Jakubčionis

Vilniaus universiteto atstovas

Nicolas Lane

Amerikos žydų komiteto atstovas (JAV)

Dr. Norman Naimark

Stanfordo universiteto atstovas (JAV)

Dr. Alvydas Nikžentaitis

Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto atstovas

Dr. Janos M. Rainer

1956 m. Vengrijos revoliucijos istorijos institutas (Vengrija)

Prof. Dr. Timothy Snyder

Jeilio universitetas (JAV)

Prof. Dr. Francoise Thom

Sorbonos universitetas (Prancūzija)