Komisijos nariai


Komisijos pirmininkas


Emanuelis Zingeris

Lietuvos Respublikos Seimo narys  

Nacių okupacinio režimo nusikaltimų ir Holokausto tyrimo pakomisė


Prof. emeritas Dr. Saulius Sužiedėlis

Pakomisės pirmininkas

Milersvilio universitetas (JAV)  

Andrew Baker

Amerikos žydų komitetas (JAV)

Dr. Arūnas Bubnys

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Dr. Christoph Dieckmann

Berno universitetas (Šveicarija)  

Prof. Dr. Šarūnas Liekis

Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. Jürgen Matthäus

Jungtinių Valstijų Holokausto memorialinis muziejus (JAV)

Prof. Dr. Antony Polonsky

Brandeiso universitetas (JAV)

Prof. Dr. Dina Porat

Holokausto atminties institutas Yad Vashem (Izraelis)

Prof. Dr. Joachim Tauber

Nordost-Institut (Vokietija)

Dr. Arkady Zeltser

Holokausto atminties institutas Yad Vashem (Izraelis)

Sovietinio okupacinio režimo nusikaltimų tyrimo pakomisė


Dr. Arvydas Anušauskas

Pakomisės pirmininkas

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministras

Dr. Jonathan Brent

Žydų tyrimų institutas YIVO (JAV)  

Aleksandr Daniel

Tarptautinė visuomeninė organizacija "Memorial" (Rusija)

Prof. Dr. Kęstutis Girnius

Vilniaus universitetas

Dr. Algirdas Jakubčionis

Vilniaus universitetas

Nicolas Lane

Amerikos žydų komitetas (JAV)

Dr. Norman Naimark

Stanfordo universitetas (JAV)

Dr. Alvydas Nikžentaitis

Lietuvos istorijos institutas

Dr. Janos M. Rainer

1956 m. Vengrijos revoliucijos istorijos institutas (Vengrija)

Prof. Dr. Timothy Snyder

Jeilio universitetas (JAV)

Prof. Dr. Francoise Thom

Sorbonos universitetas (Prancūzija)