Alytaus Putinų gimnazijoje istorijos pamokos vyko kitaip

Sausio mėnesį, ruošiantis minėti tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną – sausio 27-ąją, Alytaus Putinų gimnazijoje buvo atidaryta paroda „Lietuvos žydai už geležinės uždangos“.

Istorijos mokytoja Onutė Marčiulaitienė neatsitiktinai paprašė Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus parodą „Lietuvos žydai už geležinės uždangos“ atvežti į Putinų gimnaziją. Tai lėmė keletas priežasčių. Viena jų ta, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2020 metus paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Antra, mokiniai gana nemažai žino apie žydų gyvenimą LDK, apie jų gyvenimą ir veiklą tarpukario Lietuvoje, apie Antrojo pasaulinio karo metais prieš žydų tautą vykdytą holokaustą ir jo skaudžias pasekmes, bet beveik nieko nežino apie žydų gyvenimą Lietuvoje sovietmečiu. Šią temą pasirinkti mokytoją Onutę paskatino ir dar vis pasitaikantys neapykantos žydams proveržiai viešojoje ir internetinėje erdvėje bei noras paneigti žydo – komunisto ir žydo – buržujaus, išnaudotojo, pasaulio finansų valdytojo stereotipus.

Paroda buvo eksponuojama gimnazijoje sausio mėnesį. Jos atidaryme dalyvavo ne tik gausus gimnazijos mokytojų ir gimnazistų būrys, bet ir parodos kuratorė, VVGŽM muziejininkė Aušra Rožankevičiūtė. Ji pristatė parodą, pabrėždama laikotarpio specifiką. Viešnia papasakojo apie tai, kad žydai išgyveno didžiulę baimę dėl savo ateities Antrojo pasaulinio karo pradžioje ir turėjo rinktis ,,tarp Scilės ir Charibdės“, tai yra tarp dviejų blogių –Vokietijos ir SSRS.

Mokytoja O. Marčiulaitienė parengė gidus, kurie vedė ekskursijas ir pristatinėjo parodą gimnazijos mokytojams, gimnazistams ir svečiams. Parodą aplankė ir kitų Alytaus miesto mokyklų mokiniai.

Paroda, pasak istorijos mokytojos Onutės Marčiulaitienės, gimnazijos bendruomenei paliko neišdildomą įspūdį, nes tai buvo istorijos pamokos kitaip.

Pilnas str. apie parodą ir įspūdžius – gimnazijos internetinėje svetainėje:

https://putinai.alytus.lm.lt/lt/straipsnis/istorijos-pamokos-kitaip