Apie Rusijos istoriją ir agresyvią politiką – istorikas Algirdas Jakubčionis paskaitoje Skaudvilės miesto bendruomenei

Lapkričio 7 d. Skaudvilės krašto muziejuje vyko Tarptautinės komisijos sovietinio okupacinio režimo nusikaltimų tyrimų pakomisės nario, istoriko Algirdo Jakubčionio paskaita.

 

Susirinkusiai Skaudvilės miestelio bendruomenei, istorikas doc. dr. Algirdas Jakubčionis kalbėjo apie agresyvią Rusijos politiką. Istorikas gausia vaizdine medžiaga iliustravo Rusijos militaristinius siekius, prasidėjusius dar viduramžiais. Pasak Algirdo Jakubčionio, „karas, kaip įprastas gyvenimo būdas Rusija, nes apžvelgus vykusius karus paaiškėja, jog per 525 valstybės metus – Rusija kariavo net 305 kartus“. Paskaitoje buvo aptarta ir Rusijos kultūra: dailė, architektūra bei kitos sritys, tarnavusios ir tarnaujančios režimui.

Tarptautinės komisijos nario Algirdo Jakubčionio paskaitoje dalyvavo ir Ingrida Vilkienė, Tarptautinės komisijos švietimo programų koordinatorė. Susirinkusiems renginio dalyviams Ingrida Vilkienė papasakojo Tarptautinės komisijos sukūrimo istoriją, pristatė Tarptautinės komisijos istorikų atliktus tyrimus. Renginio pabaigoje susirinkusiems buvo pristatyta Tarptautinės komisijos išleista knyga „Okupacija ir aneksija“ (aut. Algirdas Jakubčionis, Statys Knezys, Arūnas Streikus).

Renginį Skaudvilės krašto muziejuje organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas, Skaudvilės krašto muziejus (Tauragės muziejaus „Santaka“ padalinys) ir Skaudvilės biblioteka.