Apie toleranciją – popietėje su Varėnos ‚Ąžuolo“ gimnazistais

Lapkričio 18 dienos popietę vyko Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro mokinių
susitikimas nuotoliniu būdu su Ingrida Vilkiene, švietimo programų koordinatore.

Susitikimas nuotoliniu būdu prasidėjo nuo pokalbio apie Tarptautinės komisijos istorikus, jų atliekamus
tyrimus nacių ir sovietų okupacijų temomis. Buvo prisiminti istorijos pavyzdžiai, iliustruojantys
netoleranciją. Ingrida Vilkienė, Tarptautinės komisijos švietimo programų koordinatorė, priminė apie
„Krištolinės nakties“ įvykius 1938 metais ir po jų sekusias represijas prieš Vokietijos, Austrijos žydus. Nuo
istorijos pavyzdžių buvo pereita prie šių dienų aktualijų pasaulyje, kuomet žiniasklaidoje, internetiniuose
portaluose galima sutikti daug netolerancijos atvejų. Viena mokinė pasidalino mintimis, jog netolerancijos
pavyzdžių mato dažnai ir savo aplinkoje. Popietė su Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokiniais ir mokytojais
baigėsi apibendrinimu, jog tolerancijos reikia mokytis, o pastebėjus netolerancijos ženklus – duoti atkirtį,
nes abejingumas yra labai pavojingas – tą rodo ir istorija.