Atminties kelias Varėnoje

Rugsėjo 10 dieną vyko „Atminties kelio 1941–2021“ eisena bei Varėnos žydų bendruomenės sunaikinimo paminėjimas.

Renginys prasidėjo Senojoje Varėnoje, nuo kurios Atminties kelio eisena pajudėjo žydų sušaudymo vietos link, miške prie Druckūnų – Ežeriekų  kaimų, buvusiame carinės Rusijos kariniame poligone. Šioje vietoje vyko aukų pagerbimo renginys.

Minėjime dalyvavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams įvertinti sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas bei sekretoriato vadovo pavaduotoja, švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė, ministrės pirmininkės patarėja kultūros klausimais Gabrielė Žaidytė, Varėnos vicemeras Giedrius Samulevičius, Merkinės Vinco Krėvės ir Valkininkų gimnazijų, Senosios Varėnos A. Ryliškio ir Matuizų pagrindinių mokyklų mokiniai bei kiti svečiai.

Vokiečių kariuomenė Varėnoje pasirodė 1941 m. birželio 26 dieną. Miestelyje buvo įvesta komendanto valanda. Pirmosiomis rugsėjo dienomis vietiniai policininkai ir baltaraiščiai Varėnos žydus suvarė į miestelio sinagogą. Čia jie buvo saugomi kelias dienas. Rugsėjo 10 d. autobusu į Varėną atvyko Alytaus rajono saugumo policijos viršininkas Pranas Zenkevičius, jo pavaduotojas Juozas Kvedaravičius ir 30–40 smogikų. Atvykėliai kartu su vietiniais talkininkais privertė žydus nusirengti iki apatinių drabužių ir varė juos į Druckūnų kaimo pusę. Miesto gyventojams buvo įsakyta sėdėti namuose ir užsidangstyti langus. Žydai buvo nuvaryti į buvusį carinės armijos poligoną ir ten miške šaudomi dviejuose apkasuose. Pagal K. Jėgerio raportą iš viso buvo nužudytas 831 žydas: 541 vyras, 141 moteris ir 149 vaikai. Auksinius aukų papuošalus ir laikrodžius išsivežė iš Alytaus atvykę smogikai. Vietiniams policininkams ir baltaraiščiams atiteko žydų drabužiai ir patalynė. Mirties tuomet išvengė 23 žydai, kuriems iš žudynių vietos pavyko pabėgti. Karo pabaigos pavyko sulaukti 8 Varėnos žydams, 5 iš jų po karo liko gyventi Miunchene.

     „Atminties kelio 1941 – 2021“ Varėnoje organizatoriai bei partneriai: Tarptautinė komisija ir Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras, Varėnos savivaldybė, Varėnos viešoji biblioteka, Laikraštis ,,Merkio kraštas‘‘, Laikraštis ,,Giružis‘‘, Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinė mokykla.

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos straipsnis „Atminties kelias“.

     Renginio nuotraukos: