Atminties kelias vyko Vilkaviškyje

Lapkričio 15 d. Vilkaviškyje vyko Atminties kelio renginys, skirtas prisiminti prieš 80 metų nužudytus Vilkaviškio žydus.

Paminėjimo renginys prasidėjo Jono Basanavičiaus aikštėje. Atminties kelio pradžią paskelbė šofaro rago garsas, kuriuo į susirinkusius kreipėsi „Prabudimo orkestro“ vadovas Tadas Daujotas. Iš pagrindinės miesto aikštės renginio dalyviai ir svečiai patraukė pagrindinėmis miesto gatvėmis į Holokausto aukų vietą, esančią Vilkaviškio mieste.

Atėjusius į Holokausto aukų vietą, pasitiko originalūs stendai su Vilkaviškyje gyvenusių žydų vardais, gyvenusių žmonių nuotraukomis bei buvusios sinagogos atvaizdu. Vilkaviškio meras Algirdas Neiberka savo kalboje akcentavo, jog per pastaruosius metus dedama daug pastangų, jog Vilkaviškyje atsirastų kuo daugiau ženklų apie gyvenusią žydų bendruomenę. Pasak kalbėjusio Vilkaviškio r. savivaldybės mero, „turime žinoti tokią istoriją, kokia ji buvo ir turime žinoti tiesą apie tai, kas įvyko.“ Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas kreipėsi į gausiai renginyje dalyvavusius mokinius ir mokytojus sakydamas, jog reikia gyventi be stereotipų apie kitas tautas, apie skirtingas kultūrines tradicijas. Savo kalboje Kauno žydų bendruomenės pirmininkas akcentavo, jog per mažai kalbama apie žydų gelbėtojus ir prisiminė keletą žydų gelbėtojų istorijų, susijusių su Vilkaviškio kraštu. Ronaldas Račinskas, Tarptautinės komisijos  Sekretoriato vadovas kalbėjo apie „Atminties kelio“ projektą, kuris 2021 metais keliauja per Lietuvą. Tarptautinės komisijos vadovas pasidžiaugė, jog nepaisant šalto oro, lapkričio 15 d. „Atminties kelyje“ dalyvauja Vilkaviškio r. savivaldybės darbuotojai, Vilkaviškio miesto bendruomenė ir gausus būrys mokytojų ir mokinių iš keleto mokyklų.

Paminėjimo renginyje buvo uždegta 80 žvakių – simbolinis skaičius, žymintis 80 metų nuo Holokausto pradžios Lietuvoje. Renginio dalyviai padėjo akmenėlius su gyvenusių ir nužudytų žmonių vardais prie paminklo Holokausto aukoms.

Pasibaigus „Atminties kelio“ renginiui Vilkaviškio mieste, Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje vyko Tarptautinės komisijos 2021 m. išleistos knygos „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais“ (autorius dr. Arūnas Bubnys) pristatymas. Tarptautinės komisijos Sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas kalbėjo  apie Tarptautinės komisijos istorikų atliktus tyrimus, apie naujai išleistos knygos aktualumą. Sekretoriato vadovo pavaduotoja Ingrida Vilkienė supažindino su knygos tematika, pristatė knygos autoriaus surinktą medžiagą, kuri susijusi su Vilkaviškio žydų žudynėmis 1941 metais.

„Atminties kelio“ renginys Vilkaviškyje buvo organizuotas Tarptautinės komisijos Sekretoriato kartu su Vilkaviškio r. savivaldybe bei Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centru.

Akimirkos iš renginio:

Nuotraukų autorė Ieva Šlivinskienė