„Atminties kelio“ eisenos dalyviai paminėjo Panevėžio žydų bendruomenės sunaikinimo 80 – metį

Rugsėjo 22 d. Panevėžyje įvyko „Atminties kelio 1941 – 2021“ eisena, skirta paminėti 80 – ąsias vietinės žydų bendruomenės sunaikinimo metines.

1897 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis Panevėžyje gyveno 6627 žydai (51.1 proc. gyventojų). 1941 m. Panevėžyje gyveno 6723, o Panevėžio apskrityje 5231 žydai. Pirmosios žudynės Panevėžyje įvykdytos 1941 m. liepos 21 d., o didžiausios Panevėžio žydų žudynės įvykdytos 1941 m. rugpjūčio 23 d. 1941 m. lapkričio mėn. duomenimis apskrityje buvo belikę tik 107 žydai. Taigi iki 1941 m. lapkričio mėn. buvo išžudyti beveik visi Panevėžio apskrities žydai.

Renginys prasidėjo prie memorialo „Liūdinti žydų motina“. Dalyvių eisena iš atminties skvero ėjo iki paminklo „Geto vartai“ ir tęsėsi aukų pagerbimu: vainikų ir akmenėlių padėjimu, žvakių uždegimu prie paminklo. Vėliau dalyviai vyko į masinių žudynių vietą Kurganavos miške, kur taip pat vyko aukų pagerbimo ceremonija.

Šis minėjimas – vienas iš Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su jos iniciatyva įsteigtais Tolerancijos ugdymo centrais bei kitais partneriais inicijuoto nacionalinio projekto „Atminties kelias 1941 – 2021“ renginių. Lietuvoje yra daugiau nei 200 masinių Holokausto aukų žudynių vietų. Vienas iš „Atminties kelio“ eisenų iniciatorių ir organizatorių, Tarptautinės komisijos vykdantysis direktorius Ronaldas Račinskas išreiškė viltį, kad šiais metais bus aplankytos visos arba bent jau didžioji dalis šių vietų: „Mes tikimės, kad šių prasmingų ir jautrių minėjimų organizavimui bus sutelktos visų geros valios žmonių pastangos, kurių pagrindinis tikslas siekti natūralaus visuotino supratimo, kad Holokaustas buvo didelė ne tik žydų, bet ir visų mūsų tragedija, kurios metu Lietuva neteko fenomenalaus intelektualinio, kultūrinio, politinio ir ekonominio potencialo“, – sakė R. Račinskas.

Minėjimo renginį organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su Panevėžio žydų bendruomene ir Geros valios fondu.

 

Akimirkos iš minėjimo renginio: