„Dainos iš tremties“ tradiciškai skambėjo Varėnoje

Balandžio 27 d. Varėnos Kultūros centre vyko dainų festivalis „Dainos iš tremties“, jau tapęs tradiciniu renginiu.

 

Jau aštuntą kartą Varėnoje vyko dainų festivalis „Dainos iš tremties“, skirtas prisiminti Lietuvos gyventojų tremtis, skatinantis domėtis dainomis, kurias dainavo į tremtį išsiųsti žmonės bei už Lietuvos laisvę kovoję partizanai. Dainų festivalis – tai mokyklų bendruomenėms skirtas renginys, kuriame mokiniai kūrybiškai, išlaikę tradicijas ar naujomis aranžuotėmis, atlieka dainas, dainuotas senelių ir prosenelių.

Į 2023 metais vykusį renginį atvyko daugiau nei 200 dalyvių iš 22 Lietuvos mokyklų. Atidarant dainų festivalį, Tarptautinės komisijos Sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas kalbėjo, jog „jau tapo graži tradicija kiekvieną pavasarį susirinkti Varėnoje. Ir susitikę ne tik dainuojame, dalinamės patirtimi, bet ir dalyvaujame tarsi istorijos pamokoje.“ Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos direktorė Milda Padegimaitė savo sveikinimo kalboje akcentavo, jog „po truputį išeina „geležinė“ karta ir lieka – „krištolinė“. Nes tie žmonės, kurie išgyveno tremtį, jie turėjo ne tik viltį, meilę, bet ir didžiulę stiprybę.“

Su daina „Mūsų protėviai, tėvai“ dainų festivalį pradėjo Varėnos kultūros namų ansamblis „Viltis“, tarsi parodydamas didžiulį ryšį tarp salėje esančių skirtingų kartų. Renginyje viešėjęs Varėnos r. savivaldybės meras Algis Kašėta atvykusiems mokiniams su mokytojais palinkėjo pasidžiaugti vieni kitais bei vertinti bičiulystę ir bendrystę.

Visą balandžio 27-osios dieną skambėjo liūdnos ir linksmos, rimtos ir jautrios dainos, kurias iliustravo ekrane pristatytos nuotraukos iš partizanų gyvenimo akimirkų bei tremtinių, įkalintų Sibiro platybėse.

Mokiniams ir mokytojams  nuoširdžiai dėkojo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS)  Varėnos skyriaus vadovas Juozas Stramkauskas bei į festivalį atvykęs LPKTS Valdybos pirmininkas Vladas Sungaila.

2023 m. dainų festivalyje „Dainos iš tremties“ dalyvavo atstovai iš šių švietimo įstaigų: Alytaus Jotvingių gimnazijos, Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos ir Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus, Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos ir Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos ir Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos, Varėnos „Ąžuolo“ ir Varėnos r. Valkininkų gimnazijų, Varėnos kultūros centro vaikų pramoginės dainos „Bruknelė“, Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos ir Varėnos „Ryto“ progimnazijos, Veprių mokyklos – daugiafunkcio centro, Vilniaus Žemynos progimnazijos dviejų kolektyvų „Sodauto“ ir „Kadujo“ atstovai, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos, Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos.

Tradicinį dainų festivalį organizavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas kartu su Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centru. Organizatoriai dėkoja Varėnos Kultūros centrui, kasmet priimančiam dainų festivalio dalyvius ir svečius.