Edukacinio filmo peržiūra Varšuvos žydų istorijos tema

Kasmet balandžio 19 dieną Lenkijoje bei daugelyje šalių, kuriose gyvena žydai, yra prisimenamas įvykis – 1943 m. balandžio 19 dieną prasidėjęs Varšuvos geto žmonių sukilimas.

Siekiant suteikti daugiau informacijos apie Varšuvos geto sukilimą, kuris buvo vienas didžiausių pasipriešinimo naciams getuose įvykių Antrojo pasaulinio karo metu, Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje bendradarbiaudama su Tarptautinės komisijos sekretoriatu pakvietė Tolerancijos ugdymo centrų mokytojus į edukacinio filmo „Muranow – šiaurinis kvartalas“ peržiūrą ir aptarimą. Filmas sukurtas POLIN muziejaus Varšuvoje iniciatyva ir skirtas mokiniams, studentams, mokytojams. Filmu siekiama supažindinti žiūrovus su Varšuvos žydų bendruomenės gyvenimu iki Antrojo pasaulinio karo, žmonių įkalinimu gete, geto sukilimo istorija bei išgyvenusių Holokaustą likimais po karo.

Filmo peržiūra ir aptarimas vyko balandžio 28 d. Renginyje dalyvavo gausus būrys mokytojų ir švietimo darbuotojų iš visos Lietuvos. Filmas sukurtas lenkų kalba, Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje pasirūpino subtitrais lietuvių kalba.

Prieš filmo peržiūrą, Ingrida Vilkienė, Tarptautinės komisijos švietimo programų koordinatorė pristatė renginio dalyviams GELTONOJO NARCIZO iniciatyvą, jau devintus metu vykusią Lenkijoje ir kitose šalyse, kurioje dalyvauti kasmet pakviečia POLIN muziejus Varšuvoje. Ši virtuali kampanija siekia prisiminti Varšuvos geto sukilimą ir didvyrišką žmonių kovą prieš blogį. Geltonojo Narcizo iniciatyva susijusi vienu iš geto kovotojų ir vienu iš sukilimo vadų – Marek Edelman. Jam pavyko išgyventi kai 1943 m. gegužės 10 dieną kartu su grupele kovotojų, degant getui, pabėgo iš slėptuvės į Varšuvos nežydišką rajoną ir pasislėpė tarp lenkų  – pasipriešinimo judėjimo dalyvių. Po karo jis liko Lenkijoje, tapo kardiologu. Iki jo mirties 2009 metais, kasmet, balandžio 19 d. nepažįstamas žmogus atnešdavo prie jo namų geltonų narcizų. Marek Edelman narcizus nešdavo prie paminklo Geto kovotojams.

Edukacinis filmas sieja Varšuvos žydų istoriją su atminties įamžinimu šiandien ir ateityje. Renginio organizatoriai Tarptautinės komisijos sekretoriatas su Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje tikisi, jog edukacinis filmas bus gera metodinė priemonė ir bus naudojamas pamokose.