Filmo „Paliekant Memelį. Bėgant nuo Trečiojo Reicho“ aptarimas su mokytojų bendruomene

Kovo 14 d. vyko susitikimas nuotoliniu būdu su Tolerancijos ugdymo centrų mokytojais, kurio metu buvo aptartas filmas „Paliekant Memelį. Bėgant nuo Trečiojo Reicho“.

Filmą „Paliekant Memelį. Bėgant nuo Trečiojo Reicho“ sukūrė JAV gyvenantis Fred Finkelštein, remiantis savo šeimos istorija, kai seneliai bėgo iš Lietuvos, naciams užėmus Klaipėdos kraštą 1939 – aisiais.

Tolerancijos ugdymo centrų mokytojams buvo pasiūlyta peržiūrėti filmą ir vėliau prisijungus nuotoliniu būdu – jį aptarti. Į filmo aptarimą prisijungė 14 mokytojų iš įvairių Lietuvos mokyklų: Alytaus, Balbieriškio, Biržų, Jonavos, Kalvarijos, Kėdainių, Mažeikių, Radviliškio.

Aptariant filmą mokytojai išsakė savo nuomonę apie filmo siužetą, detales (naudotas nuotraukas, dokumentinę medžiagą filme). Dalis aptarime dalyvavusių mokytojų pasakojo apie savo mokinių nuomonę, emocijas žiūrint filmą, nes filmo peržiūros buvo organizuotos pamokose.

Susipažinti su filmu „Paliekant Memelį. Bėgant nuo Trečiojo Reicho“ pasiūlė Tarptautinės komisijos sekretoriatas, bendradarbiaujantis su filmo kūrėju Fred Finkelštein. Filmo autorius tikisi, jog visas filmas, kaip papildoma informacinė medžiaga, bus naudojama ugdymo procese kalbant apie priverstinę emigraciją, karo pabėgėlius, Holokaustą, žmogaus teisių pažeidimus.

Nuoroda į filmą patalpinta Tarptautinės komisijos internetiniame puslapyje, tad norintys gali susipažinti su filmu: https://vimeo.com/658482315/b7e0c8044e.