Filmo „Vizos gyvenimui“ peržiūros Tolerancijos ugdymo centruose

2015 metais Tarptautinės komisijos sekretoriatas inicijavo edukacinį projektą „Kas buvo Čijunė Sugihara?“ Mokyklose įgyvendintas projektas atskleidė, jog visuomenėje nėra itin plačiai žinoma apie situaciją 1940 metais, kuomet iš nacių okupuotos Lenkijos į sovietų užimtą Lietuvą bėgo žydų tautybės žmonės, gelbėdamiesi nuo nacizmo rasinės politikos.

Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje, bendradarbiaudama su Tarptautinės komisijos sekretoriatu, pasiūlė organizuoti lenkų filmo „Gyvenimo vizos“ (rež. A. Miłoszas) peržiūras mokyklose. Filmas pasakoja apie japonų diplomatą Čijunę Sugiharą, dirbusį Lietuvoje, kuris Antrojo pasaulinio karo pradžioje, padedant lenkų žvalgybos karininkams, išgelbėjo tūkstančius žydų. Šis filmas pasakoja apie Japonijos diplomatą bei kitus žmones, prisidėjusius prie Lenkijos žydų gelbėjimo 1940 metais. Filme gausiai panaudota archyvinė dokumentinė medžiaga, daug įdomių liudininkų pasakojimų.

Į kvietimą organizuoti filmo peržiūras atsiliepė gausus būrys mokyklų. Filmo peržiūros balandžio–gegužės mėnesiais jau įvyko šiuose Tolerancijos ugdymo centruose: Palangos senojoje gimnazijoje, Kalvarijos gimnazijoje, Balbieriškio pagrindinėje mokykloje bei Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje.

Prasidėjus naujiems mokslo metams, filmo „Gyvenimo vizos“ peržiūros vyks kituose Tolerancijos ugdymo centruose, įvairiose Lietuvos vietose.