Gedulo ir vilties diena – birželio 14-oji d.

Kiekvienais metais, artėjant birželio 14-ąjai – Gedulo ir vilties dienai, Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigos kviečiamos paminėti 1941 metais, birželio 14-ąją, sovietų okupacinės valdžios pradėtus pirmuosius Lietuvos gyventojų trėmimus. Remiantis patvirtintomis Tarptautinės komisijos išvadomis 1941 metais per masinius gyventojų trėmimus iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių. Tarp tremtinių buvo 5060 vaikų iki 16 metų amžiaus. Represijos buvo nukreiptos ne į atskirų žmonių, o į šeimų naikinimą. Sunaikinus ištisas šeimas, turėjo išnykti ir dešimtmečiais kaupta jų patirtis, visuomeninė-kultūrinė įtaka. Turėjo išnykti geriausia dalis du dešimtmečius ugdytų profesinių grupių: karininkų, mokytojų, žurnalistų, policininkų ir kt.

Tarptautinė komisija kasmet, nuo 2004 metų, inicijuoja pilietines iniciatyvas, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti. Kiekvienais metais paminėjimui siūlomas vis kitoks simbolis, turintis sąsajas su vykusiais trėmimais (pvz.: „Lagaminas“, „Durys“, „Vilties paukštis“ ir t. t.) Šių iniciatyvų tikslas paskatinti mokinius būti aktyviais minėjimų dalyviais, dalyvauti gyvoje istorijos pamokoje – gyvai, renginio metu, pabendrauti su buvusiais tremtiniais ir politiniais kaliniais. Siekiama, jog būtų puoselėjama istorinė atmintis ir renginių metu vyktų kartų dialogas.