Gedulo ir vilties dienos paminėjimai Lietuvoje ir Vilniuje

Birželio viduryje,  visoje Lietuvoje, daugelyje bendrojo ugdymo įstaigų, vyko Gedulo ir vilties dienos paminėjimo renginiai.

 

Šiais metais Lietuvos mokykloms ir švietimo įstaigoms buvo pasiūlyta organizuoti paminėjimus – iniciatyvas „Vilties paukštis“. Prisimenant praeitį, prieš 82 metus pradėtus sovietų okupacinės valdžios trėmimus, kalbėti su mokiniais apie viltį ir tikėjimą, apie tai, kas suteikė stiprybės mūsų seneliams ir proseneliams, prievarta išvežtiems toli nuo gimtųjų namų. Taip pat mokiniams buvo siūloma gaminti trispalves apyrankes ir jomis papuošti į minėjimus ateinančius tremtinius. Šiais metais Gedulo ir vilties dienos paminėjimus organizavo 168 Lietuvos mokyklos. Akimirkas iš minėjimo renginių Lietuvoje galite rasti galerijoje (nuoroda).

Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dienos renginiai vyko Vilniuje. Vienas paminėjimo renginys, prasidėjęs Pagarbos eisena iš Nepriklausomybės aikštės į Aukų gatvę, kur prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams vyko Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija.

Antrasis Gedulo ir vilties dienos renginys – Atminimo valanda vyko Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memoriale, kuriame dalyvavo buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai bei gausus būrys mokinių su mokytojais iš 5 Lietuvos mokyklų.

Renginys Naujosios Vilnios memoriale prasidėjo dainininkės Juditos Leitaitės žodžiais apie savo tėvą – buvusį partizaną, kalėjusį 10 metų Taišeto lageryje, Irkutsko srityje. Paminėjimo renginyje kalbėjo dvi buvusios tremtinės, kurių viena – Teresėlė Kazlauskienė akcentavo, jog „nėra didesnės laimės, kaip būti laisvam“, o Rasa Peslekienė prisiminė 1951 metų trėmimus rudenį, kurie, pasak jos, „taip gražiai vadinosi „ruduo“ (trėmimų operacija „Osen“).“

Vokalinis ansamblis „Bruknelė“ iš Varėnos atliko viltį simbolizuojančią dainą „O kap saulukė tekėjo“, po kurios, skambant gitaros garsams, mokiniai iš 5 mokyklų dalino savo pagamintus Vilties paukščius buvusiems tremtiniams. Pasak Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkės Paulės Kuzmickienės, „šiandien, šiuo paminėjimu, mūsų visų dalyvavimu – grąžiname atmintį“.

Renginyje viešėjusi Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė priminė apie sovietų įgyvendintą trėmimų  politiką „trėmimu buvo siekiama išvežti ne tik mūsų žmones, bet ir mūsų laisvę.“

Jautriai, apie meilę savo žemei, apie buvimą toli nuo gimtinės, skambėjo daina „Skriski, skriski Lietuvėlėn“.  Renginio pabaigoje kunigas Julius Sasnauskas pašventino duoną ir pasidalino mintimis, kurios teikia didžiulę viltį ateičiai: „Išaugo nauja karta, kuri nepakanti prievartai. Išaugo nauja karta, kuri pilna empatijos.“

Atminimo valandos renginį Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memoriale organizavo LR Kultūros ministerija, Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Vilniaus miesto savivaldybė.

Paminėjimo renginyje dalyvavo mokiniai su mokytojais iš šių mokyklų: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklos, Vilniaus „Vilnios“ pagrindinės mokyklos, Karaliaus Mindaugo mokyklos ir Vilniaus mokyklos „MAGIS“.

 

Akimirkos iš minėjimo Naujojoje Vilnioje bei Lietuvoje: