Įkurtas naujas Tolerancijos ugdymo centras

Lapkričio pradžioje įkurtas naujas Tolerancijos ugdymo centras – 149.


Lapkričio pradžioje Tarptautinės komisijos sekretoriatas pasirašė sutartį su Kalvarijos savivaldybės
Sangrūdos gimnazija dėl Tolerancijos ugdymo centro įsteigimo šioje ugdymo įstaigoje. Tai jau 149 –
asis Tolerancijos ugdymo centras, Tolerancijos centrų tinkle.

Tolerancijos ugdymo centrai kuriami Tarptautinės komisijos sekretoriato iniciatyva jau nuo 2003
metų.