Įkurti 2 nauji Tolerancijos ugdymo centrai

Įkurti 2 nauji Tolerancijos ugdymo centrai: Vilniaus Jono Basanavičiaus  ir Daugų Vlado Mirono gimnazijose.