Įkurti du nauji Tolerancijos ugdymo centrai

Lapkričio mėnesį įkurti du nauji Tolerancijos ugdymo centrai, kurie su Tarptautine komisija pasirašė bendradarbiavimo sutartis.

Nauji Tolerancijos ugdymo centrai įkurti:

Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijoje;

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje.

 

Tolerancijos ugdymo centrai kuriami Tarptautinės komisijos sekretoriato iniciatyva jau nuo 2003
metų.