Įkurti nauji Tolerancijos ugdymo centrai

Įkurti nauji Tolerancijos ugdymo centrai Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje, Leipalingio pagrindinėje mokykloje ir UAB „Santarvės laikraštyje“ Mažeikiuose.