Informacija apie nacionalinį edukacinį projektą „Kas buvo Čijunė Sugihara?“

2015 m. rugsėjo mėnesio pradžioje, prasidėjus naujiems mokslo metams, Tarptautinės komisijos sekretoriatas Tolerancijos ugdymo centrų mokykloms inicijavo nacionalinį edukacinį projektą „Kas buvo Čijunė Sugihara?“ Šis projektas pradėtas įgyvendinti minint 75-ąsias metines nuo 1940 metų vasaros įvykių.

Projektas „Kas buvo Čijunė Sugihara?“ pradėtas įgyvendinti minint 75-ąsias metines nuo 1940 metų vasaros įvykių, kuomet Japonijos konsulas Čijunė Sugihara Lietuvoje išdavinėjo tranzitines vizas žmonėms, daugiausia žydų pabėgėliams iš Lenkijos, bandžiusiems išsigelbėti nuo Europoje prasidėjusio Antrojo pasaulinio karo. Šiuo projektu buvo siekiama paskatinti pasidomėti Japonijos diplomato Čijunės Sugiharos veikla, jo gyvenimu Kaune, bendradarbiavimu su kitais diplomatais.

Iš skirtingų Lietuvos regionų projekte dalyvavo 12 aktyvių mokyklų, kuriose veikia Tolerancijos ugdymo centrai. Projektas buvo įgyvendinamas spalio–sausio mėnesiais: mokiniai domėjosi Čijunės Sugiharos asmenybe, jo gyvenimu, veikla, jį supusiais žmonėmis. Mokyklose buvo organizuojamos įvairių dalykų pamokos apie Japonijos diplomatą, mokiniai su mokytojais lankėsi Sugiharos namuose-muziejuje Kaune. Iš to, ką mokiniai išgirdo, pamatė dalyvaudami projekte, buvo sukurtos meninės kompozicijos, pristatymai, vaidinimai, piešinių ir skulptūrų parodos. Daugelis projekte dalyvavusių mokyklų gruodžio–sausio mėnesiais organizavo projekto veiklų pristatymus savo mokyklos bei vietos bendruomenėms, kuriuose dalyvavo Tarptautinės komisijos atstovai bei Japonijos ambasadorius, ambasados atstovai.

Nacionalinio edukacinio projekto baigiamasis renginys įvyko vasario 11 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Tarptautinės komisijos pirmininkas, Nepriklausomybės akto signataras Emanuelis Zingeris savo kalboje akcentavo, jog vienas žmogus gali eiti prieš srovę, vienas žmogus gali nugalėti baimę ir ištiesti ranką. Visuomenei renginyje buvo pristatytos įdomiausios veiklos, gimusios šio projekto įgyvendinimo metu.

Į baigiamąjį projekto renginį atvyko Čijunės Sugiharos sūnus Nobuki Sugihara, šiuo metu gyvenantis Belgijoje, bei kiti japonų diplomato giminaičiai. Čijunės Sugiharos sūnus džiaugėsi, kad atvyko į šį renginį, ir buvo nustebęs, kiek daug mokiniai, dalyvaudami šiame projekte, sužinojo apie jo tėvą.

Renginyje dalyvavo gausus būrys svečių: Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda, Izraelio ambasadoriaus pavaduotojas Lietuvoje Yehuda Gidron, Lenkijos ambasados atstovai, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Dainius Junevičius, Kauno ir Panevėžio žydų bendruomenių nariai, Vytauto Didžiojo universiteto atstovai bei Kauno visuomenė.