Išgyvenusios Holokaustą Lietuvoje – susitikimas su Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokiniais

Birželio 13 dieną, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro mokiniai susitiko su Fania Brancovskaja, išgyvenusia Holokaustą Lietuvoje.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje Fania Brancovskaja lankėsi pirmą kartą. Tolerancijos ugdymo centro mokiniai laukė šio susitikimo, nes pamokose buvo peržiūrėję dokumentinį filmą „Mes išlikome žmonėmis“, sukurtą Yad Vashem institucijos ir pasakojantį Fanios Brancovskajos gyvenimo istoriją. Susitikimo-netradicinės istorijos pamokos metu viešnia papasakojo ne tik apie Vilniaus geto kalinių gyvenimą, alinantį darbą, kovą dėl išlikimo, bet prisiminė savo vaikystėje leistas vasaras senojoje Varėnoje, mokyklos draugus ir mokytojus Vilniuje bei gražias jaunystės akimirkas iki nacių okupacijos. Po susitikimo su mokiniais, Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė Rūta Jasevičienė, supažindino su žydų kultūros paveldu Varėnoje ir Senojoje Varėnoje. Mokytoja Rūta Jasevičienė padėjo Faniai Brancovskajai surasti buvusį senelių namą Senojoje Varėnoje, kuriame tarpukario Lietuvoje veikė žydų bankas ir Fanios senelis buvo vienintelis to banko darbuotojas.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro mokinių susitikimą su Holokausto liudininke Fania Brancovskaja organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas, įgyvendinantis švietimo programą, kurios viena iš krypčių – gyvas  bendravimas su istorinių įvykių liudininkais.