Istoriko Alfredo Rukšėno paskaita apie Holokausto vykdytojus

Vasario 24 d. vyko istoriko, dr. Alfredo Rukšėno paskaita mokytojams apie Holokausto vykdytojus.

Lektorius Alfredas Rukšėnas paskaitą „Holokausto vykdytojai ir jų motyvacija“ pradėjo nuo savo atlikto tyrimo, kuriame analizavo lietuvių, dalyvavusių Holokauste, amžių, išsilavinimą, socialinę padėtį bei motyvaciją. Istorikas mokytojams išsamiai paaiškino apie Tautinio darbo apsaugos batalionų sukūrimą ir jų veiklą nacių okupuotoje Lietuvoje. Lektorius Alfredas Rukšėnas paskaitoje kėlė daug moralinių, apibudinančių žmonių elgesį ir pasirinkimus. Istorikas mokytojams pristatė ir etninio favoritizmo terminą bei nurodė šaltinius, kuriuose galima rasti išsamios informacijos paskaitos tema.

Paskaitoje nuotoliniu būdu dalyvavo 55 klausytojai. Renginį mokytojams organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas.