Istoriko Algirdo Jakubčionio paskaita apie gyvenimą sovietinėje visuomenėje

Sausio 14 d. vyko paskaita Lietuvos mokytojams, kurią nuotoliniu būdu skaitė doc. dr. Algirdas
Jakubčionis.

Tarptautinės komisijos Sovietinio okupacinio režimų nusikaltimų įvertinimo pakomisės narys, istorikas Algirdas Jakubčionis paskaitoje pristatė ir analizavo įsakymus, nutarimus, kurie lėmė Sovietų Sąjungos žmonių gyvenimą ir kasdienybę. Vaizdingais pavyzdžiais iš įvairių istorinių šaltinių lektorius pasakojo apie sovietinėje sistemoje vyravusį požiūrį moterį, buitį, santuoką ir skyrybas, darbo santykius bei filmų, skirtų vaikams ir suaugusiems tematiką.

Paskaitoje nuotoliniu būdu dalyvavo gausus būrys Lietuvos mokytojų – net 72 klausytojai. Paskaitą organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas, įgyvendinantis švietimo programą „Švietimas apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmoniškumui prevencija ir tolerancijos ugdymas“.