Istoriko Algirdo Jakubčionio paskaita „Lietuvos žemės ūkis: nuo pakilimo iki nuosmukio XX a. vid. ir toliau“

Balandžio 27 d. vyko doc. dr. Algirdo Jakubčionio, Tarptautinės komisijos sovietų okupacinio režimo nusikaltimams įvertinti pakomisės nario paskaita apie žemės ūkio nuosmukį sovietmečiu.

Paskaitoje lektorius pasakojo apie pokyčius Lietuvos žemės ūkyje: nuo Nepriklausomos Lietuvos tarpukaryje iki skaudžių pokyčių valstiečiams prasidėjus pirmai sovietų okupacijai 1940 metais. Istorikas Algirdas Jakubčionis palietė sudėtingą, sovietų įvestą už žemę mokesčių sistemą už jau nusavintą žmonių žemę: valstiečiai turėjo sumokėti sovietų valstybei gan didelį mokestį už 1940 m. sausio – birželio  mėnesius, t.y. žemės panaudą iki okupacijos pradžios. Pasak lektoriaus, valstiečių tarpe pasklido gandas, jog sugrįžta baudžiava. Istorikas teigė, jog jau pirmosios sovietų okupacijos laikotarpiu prasidėjo Lietuvos žemės ūkio nuskurdinimas.

Istorikas Algirdas Jakubčionis savo pasakojimą iliustravo citatomis iš įvairių, archyvuose rastų pažymų apie žemės atėmimą, penkmečio planus ir „raudonųjų kampelių“ įsteigimą kolūkiuose. Paskaitoje buvo paliestos ne tik kolūkių kūrimo ir žemės ūkyje auginamų kultūrų temos, bet aptartas ir valstiečio mąstymas bei atsiradusi samprata, jog tapus kolūkiečiu – tampama samdiniu.

Paskaitoje dalyvavo 26 mokytojai ir muziejų darbuotojai.