Įvyko 12-tas Tarptautinės komisijos Sovietų okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pakomisės posėdis

2019 m. lapkričio 29 d. įvyko 12-tas Tarptautinės komisijos Sovietų okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pakomisės posėdis. Komisijos nariams buvo pateiktos 5-ių tyrimų išvados.

Komisijos nariai aptarė Prof. dr. Arūno Streikaus tyrimų „Kontroliuojami kultūriniai ryšiai su užsieniu“ ir „ Bažnyčios padėtis. Katalikų Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių ribojimas. Prievartinė ateizacijos politika.“,  Dr. Sauliaus Grybkausko tyrimo “Ekonomikos militarizavimas: karinė pramonė Lietuvoje“, Dr. Kristinos Burinskaitės tyrimo „Laisvojo pasaulio dezinformavimas“ ir dr. Ingos Zakšauskienės tyrimo „Lietuvos resursų naudojimas sovietinės kariuomenės poreikiams“ išvadas. Po svarstymo, posėdyje dalyvavę Komisijos nariai šias išvadas patvirtino. Susitikimo metu taip buvo svarstomos tolimesnių tyrimų kryptys bei bendradarbiavimo su kitomis institucijomis galimybės.