Izraelio švietimo ministras aukštai vertina Tarptautinės komisijos akademinę ir edukacinę veiklą

Tarptautinės komisijos pirmininkas Emanuelis Zingeris gavo Izraelio valstybės švietimo ministro Zeev Elkin laišką, kuriame aukštai vertinama Tarptautinės komisijos akademinė ir edukacinė veikla.

Zeev Elkin laiškas Emanueliui Zingeriui