Kauno Vileišių mokyklos atstovai dalyvavo paskaitoje Sugiharos namuose-muziejuje

Sausio mėnesio viduryje, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos Tolerancijos ugdymo centro atstovai lankėsi Sugiharos namuose-muziejuje.

Sausio 15 dieną Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos 7b klasės mokinių grupė su anglų k. mokytoja Jolita Raviniene dalyvavo Sugiharos muziejuje vykusioje Julijanos Andriejauskienės paskaitoje  ,,Padalinta bendruomenė: žydų istorijos siužetai tarpukario Vilniuje ir Kaune“.

 

Paskaitoje pristatytos dviejų didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus ir Kauno – žydų bendruomenės, gyvenusios tarp dviejų pasaulinių karų: kuo jos buvo panašios, kuo skyrėsi, kaip matė savo perspektyvas „lenkiškame“ Vilniuje ir „lietuviškame“ Kaune, ar „po skirtinga valdžia“ stipriai skyrėsi žydiškųjų tapatybių raida.

Po paskaitos mokiniai dalinosi savo įspūdžiais ir įgytomis naujomis žiniomis. Mokiniai įsiminė, kad Vilniuje tuo metu gyveno 33,3% žydų, o Kaune žydai sudarė apie 27% miesto gyventojų. Vilniuje dalis žydų lankė lenkiškas mokyklas, o Kaune dalis žydų ėjo į lietuviškas mokyklas. Tiek Vilniuje, tiek Kaune vyravo antisemitinės nuotaikos, vyko net muštynės tarp skirtingų tautybių narių. Mokyklose skirtingų tautybių mokiniai nenorėjo sėdėti bendruose suoluose. Skyrėsi vilniečių ir kauniečių žydų rašoma literatūra. Vilniuje gyvenantys žydai Vilnių laikė savu miestu, jam reiškė savo meilę, o Kaune gyvenę žydai savo kūriniuose daugiau akcentavo vienišumą. Lietuvai atgavus Vilnių tiek vieni, tiek kiti džiaugėsi ir reiškė palaikymą.

Dėkojame organizatoriams už šį renginį ir galimybę plėsti savo akiratį.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos Tolerancijos ugdymo centro informacija