Kėdainių „Ryto“ progimnazija pristatė vykdytą projektą „Žydo berniuko istorija“

Kėdainių „Ryto“ progimnazijoje organizuotas ir įgyvendintas projektas Holokausto tema „Žydų berniuko istorija“. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su autobiografiniu pasakojimu apie tragišką žydų berniuko vaikystės patirtį I. Mero knygoje „Geltonas lopas“, pagal šią knygą kurti iliustracijas ir surengti parodą.

 

Į šį projektą buvo įtraukti visi progimnazijos 8-ų klasių mokiniai, dailės, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos ir šokio mokytojai. Projekto veiklos pradėtos vykdyti sausio mėn. Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose mokiniai susipažino su Icchoko Mero knyga „Geltonas lopas“ – atidžiojo skaitymo metodu mokiniai skaitė knygos skyrius, analizavo, atliko teksto suvokimo užduotis, rašė samprotavimo pastraipas. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ernesta Zabutkienė 8c klasėje organizavo atvirą pamoką rajono mokytojams „Kaip išlikti žmogumi“. Pamoka vyko netradicinėje erdvėje – Kėdainių daugiakultūriame centre. Pamokos metu mokiniai turėjo galimybę virtualiai susisiekti su LR ambasados Izraelio Valstybėje atstove, pasiklausyti pasakojimo apie šią šalį, jos skaudžią praeitį ir šiuolaikinį gyvenimą, užduoti viešniai rūpimus klausimus. Mokiniai taip pat pristatė sukurtus knygų skirtukus su citatomis iš I. Mero knygos. O mokytojos Audronės Rudienės dailės pamokose mokiniai ieškojo kūrybinių idėjų, eskizavo ir kūrė iliustracijas, kurias panaudojo ir knygų skirtukų leidybai, ir parodai.

Projekto vykdymo metu buvo sukurta daugiau negu tris šimtai nedidelio formato grafikos darbų. Parodai atrinkta aštuoniasdešimt jautrių ir sunkius mažo berniuko išgyvenimus atskleidžiančių iliustracijų.

Birželio 2 d. įvyko projekto pristatymas ir parodos atidarymas progimnazijos bendruomenei. Muzikos mokytojos Žydrės Vancevičienės ir šokio mokytojos Rūtos Plūčiuvienės parengti mokiniai pristatė trumpą programą – žydišką muziką, dainas ir šokį. Dailės mokytoja papasakojo, kaip mokiniams sekėsi įgyvendinti kūrybines idėjas. O lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja supažindino su mokinių – projekto dalyvių – veikla literatūros pamokose skaitant ir nagrinėjant I. Mero knygą „Geltonas lopas“. Kūrybinių darbų autoriai aštuntokai parodos atidaryme, bendraudami su mokytojais ir jaunesnių klasių mokiniais, pasakojo, kokie projekto etapai labiausiai patiko, kokios patirties įgijo ir kokį poveikį jiems turėjo projektas. Mokiniai teigė, kad įgytos žinios ir surengta paroda skatins juos ir progimnazijos bendruomenę domėtis mūsų krašte Holokaustą išgyvenusiais žydais, žydų vaikais ir padėjusiais jiems išgyventi gelbėtojais, ugdys toleranciją kitai tautai. O kūrybinių darbų paroda teiks estetinį pasigėrėjimą ir papuoš progimnazijos erdves.

Viso proceso metu siekta ugdyti mokinių pažinimo, socialinę-pilietinę, kultūrinio sąmoningumo ir kūrybingumo kompetencijas.

Po trijų savaičių šią parodą planuojama eksponuoti Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje.

Dėkojame Olgos Lengyel institutui (JAV), padėjusiam įgyvendinti šį projektą, ir Tarptautinei komisijai nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti už bendradarbiavimą.

 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos dailės mokytoja

Audronė Rudienė