Kėdainių “Ryto” progimnazijoje atdaryta mokinių paroda apie senuosius žydų namus

Spalio 20 d. Kėdainių „Ryto” progimnazijoje buvo atidaryta paroda „Ką mena senieji žydų namai”.

Parodos atidarymas prasidėjo nuo žydų muzikos garsų – grojo progimnazijos instrumentinis
ansamblis. Mokinius paruošė progimnazijos muzikos mokytojos Audronė Vizgirdienė ir Žydrė
Vansevičienė.
Šie metai yra paskelbti Žydų Gaono ir žydų istorijos metais. Žingeidumas ir noras kuo daugiau
sužinoti apie žydus, kurie kažkada gyveno mūsų mieste, paskatino daug nuveikti. Visi septintų
klasių mokiniai integruotose istorijos ir dailės pamokose susipažino su žydų istorija ir religija. O
kad daugiau sužinotume, ką mena senieji žydų namai, apsilankėme Kėdainių Daugiakultūriame
centre edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuose centro vadovė Audronė Pečiulytė supažindino
mokinius su žydų tradicijomis, papročiais, verslais ir tragišku jų likimu. Ekskursijos metu,
vaikščiodami po Kėdainių senamiestį, pamatėme, kur kadaise gyveno, meldėsi, dirbo ir augino
vaikus tuometiniai žydai. Klausėme įdomių istorijų, vaikščiojome vingriomis žydų gatvelėmis,
tyrinėjome žydų architektūrą, fotografavome, filmavome. Grįžę į mokyklą prisiminėme girdėtus
pasakojimus ir atkūrėme matytus vaizdus – eskizavome, piešėme ir tapėme, tai ką sužinojome ir
pajutome apie šios tautos būtį. Mokiniai sukūrė beveik 120 darbų, parodoje eksponuojama 30 –
geriausiai, išraiškingiausiai atskleidžiančių temą. Paroda eksponuojama ne tik „gyvai” mokyklos
erdvėse, bet ir virtualioje erdvėje – mokyklos internetiniame puslapyje.
Ši paroda yra įgyvendinamo projekto “Ką mena senieji žydų namai” baigiamoji dalis. Projektas
buvo įgyvendintas 2020 metais Kėdainių “Ryto” progimnazijoje finansuojant TOLI organizacijai
(JAV).

Kėdainių „Ryto” progimnazijos dailės mokytoja
Audronė Rudienė