Kėdainiuose vyko „Atminties kelio 1941 – 2021“ eisena bei Holokausto aukų pagerbimas

Kėdainiuose rugsėjo 17 dieną buvo pagerbtos vietos Holokausto aukos Atminties kelio eisena bei paminėjimo renginiu.

Žudynės Kėdainių rajone vyko kelis kartus, didžiausios – 1941 metų rugpjūčio 28 dieną. Tą dieną į žirgyną (apie 2 km nuo Kėdainių miesto centro) sunkvežimiais atvyko kelios dešimtys vokiečių kareivių ir baltaraiščių. Prie svirno buvo pastatyti du traktoriai. Jų motorai turėjo užgožti šūvių garsus. Žudynės prasidėjo apie 12–14 valandą. Iš pradžių buvo varomi šaudyti seniai, invalidai ir ligoniai žydai. Tarp pirmoje grupėje nužudytų žmonių buvo Kėdainių rabinai Aharonas Gallinas ir Šliomas Feinzilberis. Po to buvo šaudomi likusieji vyrai, moterys ir galiausiai vaikai. Prieš sušaudymą žydai buvo išrengiami, o paskui griovyje sušaudomi. Po didelės grupės sušaudymo sovietų karo belaisviai chlorkalkėmis ir žemėmis apkasdavo lavonus, po to vėl atvesdavo kitą žydų grupę ir ją sušaudydavo. Žudynės truko nuo pietų iki sutemų.  Pagal vokiečių saugumo policijos ir SD žinias 1941 m. rugpjūčio 28 d. Kėdainiuose buvo sušaudyti 2076 žydai (710 vyrų, 767 moterys ir 599 vaikai).

 

„Atminties kelio 1941 – 2021“ eisena prasidėjo Kėdainių parke ir tęsėsi iki masinės žydų žudynių vietos Daukšių kaime, kur vyko aukų pagerbimo ceremonija. Prie Holokausto aukų paminklo mokiniai skaitė nužudytųjų aukų pavardes. Po paminėjimo renginio Kėdainių miesto rotušėje vyko istorinė konferencija „Kol atmintis gyva“  ir muzikinė programa, atliekama kamerinio ansamblio „Lietuvos Jeruzalė“ kartu su atlikėja Judita Leitaite.

Renginyje dalyvavo Izraelio ambasadorius Yossef Levy bei Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Lietuvoje kultūros atašė Anja Luther, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas, žydų bendruomenės nariai, Kėdainių miesto mokiniai, mokytojai.

„Atminties kelio 1941 – 2021“ paminėjimo renginį Kėdainiuose organizavo: Kėdainių krašto muziejus, Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Kėdainių rajono savivaldybė.

Apie paminėjimo renginį taip pat galite skaityti straipsniuose: Kėdainių šviesiosios gimnazijosKėdainių profesinio rengimo centro, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos bei Kėdainių mugės“.

Renginio nuotraukos:

      Kėdainių profesinio rengimo nuotraukos