Iniciatyvos minint Laisvės gynėjų dieną

Minint Laisvės gynėjų dieną mokiniai ne tik piešė piešinius, tačiau ir rašė laiškus, dalyvavo diskusijose, ekskursijose ir tradiciniuose bėgimuose, skirtuose laisvės gynėjams atminti. 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Tolerancijos ugdymo centras organizavo piešinių konkursą Laisvės gynėjų dienai atminti. Savo emocijas ir jausmus piešiniuose reiškė 5–8 klasių mokiniai. Mokinių darbų paroda puošė mokyklą visą sausio mėnesį.

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centras organizavo akciją „Laiškas draugui: mes nematėme, bet atsimename“. Per istorijos pamokas 7-tų klasių mokiniai rašė laiškus draugui pasakodami apie Sausio 13-osios įvykius.

Alytaus miesto ir apskrities laikraštis „Alytaus naujienos“ prieš Sausio 13-ąją paragino jaunus žmones padiskutuoti, pasvarstyti – ką simbolizuoja Laisvės gynėjų diena, kaip ją minėti, kokią reikšmę ši diena turi jaunimui, kurie gimė po 1991 metų. Įdomios jaunų žmonių mintys apie laisvę ir jos kainą, nepriklausomybę ir istoriją buvo spausdinamos laikraščio skyrelyje „Aš matau laisvę kasryt pro langą“.

Sausio 14-ąją Vilniuje vyko XXVI-asis tradicinis bėgimas laisvės gynėjams atminti „Gyvybės ir mirties keliu“. Šiame bėgime dalyvavo ir Tarptautinės komisijos sekretoriato švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė, kartu su dalyviais iš visos Lietuvos bei su mokiniais ir mokytojais iš Tolerancijos ugdymo centrų: Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos bei Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės verslo ir paslaugų mokyklos.

Panevėžietis mokinys Mantas Kunickas po bėgimo teigė: „nesitikėjau, jog kartu bėgs ir JAV kariuomenės kariai. Smagu, kad kartu bėgo ir Lietuvos kariai. Bėgimas žinių apie sausio 13-ają davė nepalyginamai daugiau nei pamoka ar šiaip renginys“.

Panevėžio mokyklos atstovai bėgime dalyvauja kasmet, nuo pat 1992-ųjų metų. Panevėžiečiai ne tik dalyvavo bėgime, bet apsilankė ekskursijoje Lietuvos Respublikos seimo rūmuose bei susipažino su sausio 13-osios išvakarėse atidengtu paminklu prie Lietuvos televizijos ir radijo pastato.