Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos mokiniai dalyvavo Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus edukacinėje veikloje

Birželio 15–17 d. Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos 7–8, Ig–IIIg klasių mokiniai ir mokytojai turėjo neeilinę patirtį – 3 integruotas dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, menų  vaizdo pamokas, kurias vedė Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus edukatorė Natalija Cheifec.

Edukacijos „10 Dievo įsakymų“ metu mokiniai gilino žinias apie dekalogą arba Dešimt Dievo įsakymų ir sužinojo,  kada ir kur jie buvo duoti, kodėl Mozė gavo ne vieną, o dvi Toras, kodėl Dievo įsakymų yra tik dešimt, nors pagal žydų religinę teisę reikia laikytis 613 judaizmo prievolių bei kokia bausmė gresia pažeidus šiuos įstatymus ir kodėl jų privalu laikytis? Antros  edukacijos  ,,Viena diena Viešpačiui…“  metu mokiniai susipažino su viena svarbiausių judaizmo švenčių, skirta Viešpačiui – šabo diena. Mokiniai išklausė įdomų pasakojimą apie šventės ištakas, tradicinius šabo valgius, kada ir kodėl švenčiamas šabas, kaip jam ruošiamasi, kas ir kodėl draudžiama daryti šią dieną.  Apie tradicinės žydų šeimos modelį, vyro ir moters santykius judaizme, santuokos ilgaamžiškumo paslaptis buvo papasakota vaizdo pamokoje  ,,Vyro ir moters santykiai tradiciniame judaizme“.

TUC koordinatorė A. Maižiešienė