Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro mokinių pažintis su Dariaus ir Girėno partizanų apygardos istorija

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokiniai spalio 17 dieną dalyvavo žygyje  Dariaus ir Girėno partizanų būrio keliais. Žygio tikslas: surinkti medžiagą ir parengti filmą integruoto ugdymo projektui „Laisvės kovotojų keliais“, skirtam partizano Adolfo Ramanausko – Vanago metams paminėti.

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro mokiniai dalyvavo projekte, paskatinti Tolerancijos ugdymo centro koordinatorių Nijolės Puzelienės ir Jolantos Latvienės. Iš pradžių, prieš žygį, mokiniai rinko medžiagą apie Albino Tindžiulio (slapyvardžiu Dėdė) vadovaujamo partizanų būrio veiklą, parengė pranešimus, kuriuos žygio metu pristatė vieni kitiems. Su žygio idėja buvo supažindinti Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkė Dalia Dyrienė bei vienas iš partizanų giminaičių Gediminas Laužikas. Šie žmonės buvo pakviesti dalyvauti žygyje. Žygis prasidėjo nuo Salamiesčio bažnyčios, kurioje Albino Tindžiulo vadovaujami partizanai susitikdavo su vietiniais gyventojais. Toliau keliauta į Žilių kaimą ir aplankytas namas, kuriame buvo bunkeris. Žygio metu Gediminas Laužikas papasakojo savo šeimos istoriją apie keturis dėdes, kurie dalyvavo pasipriešinimo kovose ir žuvo šiose apylinkėse.  Buvo aplankytas paminklas partizanams  Stuburų kaime  bei Ožkinių kaimas, kuriame žuvo partizanų būrio vadas Albinas Tindžiulis. Mokiniai garsiai perskaitė partizanų vardus ir pavardes. Vėliau iš surinktos medžiagos buvo sukurtas dokumentinis filmas.

2018 m. integruoto ugdymo projektas „Laisvės kovotojų keliais“ skirtas Lietuvoje veikusioms partizanų apygardoms, jų veiklai prisiminti, keliauti atrastais ir dar neatrastais partizanų takais. Projektą inicijuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su partneriais: Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir Lietuvos gyventojų rezistencijos ir genocido centru.