Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos TUC mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje apie vaikus tremtyje

Gegužės pradžioje progimnazijos mokiniai, lydimi Tolerancijos ugdymo centro koordinatorių Nijolės Puzelienės ir Jolantos Latvienės, lankėsi Genocido aukų muziejuje. Mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje „Vaikai tremtyje“. Mokiniai susipažino su vergiškomis sąlygomis gyvenusių žmonių, sunkiai dirbusių vaikų nuotraukomis, atliko užduotis grupėse, apžiūrėjo ekspozicijų sales, kalėjimo rūsius, kuriuose buvo nukankinti Lietuvos žmonės. Kartu su mokiniais vyko Kupiškio skyriaus tremtinių sąjungos pirmininkė Dalė Dyrienė, kuri muziejuje papasakojo ir savo skaudžią šeimos istoriją.