Lietuvos mokytojai dalyvauja tarptautiniame seminare nuotoliniu būdu

Spalio mėnesį prasidėjo tarptautinis seminaras, kuriame dalyvauja 40 Lietuvos mokytojų.

Spalio – lapkričio mėnesiais, nuotoliniu būdu, vyksta tarptautinis seminaras Lietuvos mokytojams.
Seminaro tema „Mokymas apie Holokaustą ir žmogaus teises“. Virtualiame renginyje dalyvauja 40
Lietuvos mokytojų, dėstantys įvairius mokomuosius dalykus Lietuvos miestuose ir miesteliuose.
Seminare paskaitas skaito lektoriai iš Lietuvos, Lenkijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Mokytojai ne tik
klauso paskaitas nuotoliniu būdu, bet gauna video medžiagą, ją analizuoja ir apibendrina metodiniuose
užsiėmimuose. Šio seminaro metu vyks ir virtualus susitikimas su Assia Raberman, išgyvenusia
Holokaustą.
Tarptautinį seminarą organizuoja TOLI Institutas (JAV) kartu su Tarptautinės komisijos sekretoriatu. Tai
jau antrasis šių institucijų organizuojamas seminaras mokytojams Lietuvoje. Pirmasis įvyko Vilniuje 2019
m. spalio pabaigoje. Šių metų seminarą nuotoliniu būdu dalinai finansuoja Geros valios fondu.