Lietuvos mokytojai dalyvavo tarptautinėje stažuotėje Izraelyje, Yad Vashem – tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje

Liepos 16–27 dienomis, Lietuvos mokytojų grupė dalyvavo tarptautiniame seminare Jeruzalėje, Yad Vashem – tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje.

Seminaro metu mokytojai klausėsi Izraelio istorikų, mokslininkų paskaitų, dalyvavo diskusijose, lankėsi muziejuose, dalyvavo metodiniuose užsiėmimuose – kaip dėstyti Holokausto temą mokytose. Lietuvos atstovai turėjo galimybę susipažinti su Izraelio valstybės istorija, kultūra ir tradicijomis. Stažuotės metu mokytojai apsilankė Lietuvos ambasadoje Izraelyje, susitiko su ambasadoriumi Edminu Bagdonu. 2019 m. stažuotėje dalyvavo 25 švietimo darbuotojai, dirbantys įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

Lietuvos mokytojų grupės dalyvauja tarptautiniuose Yad Vashem seminaruose nuo 2003 metų. Seminarai Izraelyje Lietuvos mokytojams organizuojami įgyvendinant Tarptautinės komisijos ir Yad Vashem institucijos bendradarbiavimo sutartį.

Išsamiau apie patirtus įspūdžius seminare skaitykite istorijos mokytojos Onos Marčiulaitienės straipsnyje:

Liepos 16 d. grupė Lietuvos mokytojų išvyko į tarptautinį seminarą – stažuotę Izraelyje. Seminarą  organizavo Jad Vašemo tarptautinė Holokausto studijų mokykla, ICHEIC Švietimo Fondas ir Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
25 Lietuvos mokytojų grupėje  buvo atrinktos net 4 mokytojos iš Alytaus miesto mokyklų: Putinų gimnazijos, Piliakalnio progimnazijos ir ,,Sakalėlio“ pradinės mokyklos. Putinų gimnazijai atstovavau aš – Onutė Marčiulaitienė.
Mokytojus į stažuotę išlydėjo Tarptautinės komisijos pirmininkas, LR Seimo narys Emanuelis Zingeris. Jis palinkėjo mums įdomių studijų ir laimingos kelionės.
Po ilgo skrydžio (su persėdimu Stambule) 19.05 val. nusileidome Tel Avivo Ben Gurion oro uoste. Tel Avivas mus pasitiko didžiuliu karščiu: vakare termometro stulpelis buvo pakilęs iki 35 laipsnių.
Paskaitos ir užsiėmimai vyko Jad Vašeme, Jeruzalėje. Jad Vašemas išvertus į lietuvių kalbą reiškia ,,Atmintis ir vardai“. Kas tai yra Jad Vašemas? Tai – oficialus Izraelio memorialas holokausto aukoms atminti, įkurtas 1953 m. specialiu Izraelio Kneseto įsaku. Jis išsidėstęs 18 ha teritorijoje maždaug 800 metrų virš jūros lygio. Jad Vašemo kompleksą sudaro: Tarptautinė Holokausto studijų mokykla, Holokausto tyrimo institutas ir biblioteka, muziejus ir memorialinės vietos (vaikų memorialas, Bendruomenių slėnis ir kt.). Pagrindinis memorialo tikslas – išsaugoti Katastrofos laikotarpio žydų istoriją.

Paskaitos ir užsiėmimai prasidėdavo 8.30 val. Pirmąją užsiėmimų dieną seminaro koordinatorė ponia Noa Sigal pristatė stažuotės programą. Beje, Noa  labai įdomiai vedė praktinius užsiėmimus, pateikė naujų darbo su interaktyviomis parodomis ir kino filmais metodų. Seminaro metu teko klausyti prof. Jehudos Baujerio, Arkadijaus Zelcerio, Mordechajaus Juškovskio, Iljos Lurje, Mašos Pollak – Rozenberg, Olgos Djuk, Arono Šnejerio ir kt. paskaitų ir dalyvauti diskusijose. Labai daug naujo sužinojau apie žydų bendruomenių vidaus struktūrą, jidiš kalbos istoriją ir likimą, getų ir lagerių muziką ir meną, dabartinio Izraelio valdymą ir švietimo sistemą bei Katastrofos temos dėstymą per pamokas Izraelyje.  Mano akiratį praplėtė dr. D. Romanovskio paskaita apie antisemitizmą. Antisemitizmas atsirado dar Antikos laikais, vėliau plėtojosi viduramžiais, naujaisiais laikais, antisemitizmo idėjas skelbė socialistai (Furje, Prudonas ir kt.), vėliau atsiranda politinis antisemitizmas, kurį praktiškai įgyvendina A. Hitlerio vadovaujama nacionalsocialistų partija.
Neišdildomą įspūdį paliko pažintis su žydų tradicijomis – apsilankymas sinagogoje ir dalyvavimas šabo vakarienėje. Na, o Izraelio liaudies šokių ir dainų vakaras nepaliko nei vieno abejingo.
Didžiulį įspūdį paliko susitikimas su amžininku Jechošua Šochamu. Šis žmogus išgyveno Katastrofos tragediją. Jis gimė Telšiuose, puikiai kalba lietuviškai. Nuo nacių žudynių jį išgelbėjo lietuviai – jo auklė surasdavo ūkininkus, pas kuriuos Jechošua slapstėsi. Jis turėjo apsikrikštyti, pakeitė net 15 slapstymosi vietų ( viena iš jų buvo buvusio Lietuvos premjero G. Vagnoriaus dėdės namai).

Daug emocijų sukeldavo ekskursijos po muziejus ir memorialines vietas. Negaliu nesižavėti Jad Vašemo darbuotojo ir gido Staso Framkino vedamomis ekskursijomis. Pasakodamas apie Holokausto metu patirtas žydų tautos kančias ir gyvenimą getuose bei mirties lageriuose Maidaneke, Sobibore, Aušvice ir kt., jis sugeba perteikti to laikotarpio dvasią ir priverčia ne vieną slapčia nubraukti ašarą dėl žydų tautos patirtų kančių. Klausantis Staso pasakojimo, mintimis nuskrieju į pabėgusių iš getų partizanų gretas, suprantu, kaip labai rizikavo savo gyvybe žmonės, gelbėję žydus.
Labai įspūdingas ir Teodoro Herclio muziejus. T. Herclis politinio sionizmo pradininkas, laikomas vienu iš Izraelio valstybės įkūrėjų. T. Herclis savo dienoraštyje rašė ,,Aš sukūriau žydų valstybę <…>.  Po 5 metų , o vėliausiai po 50 metų visi tai pamatys <…>. Deja, pats T. Herclis nesulaukė savo valstybės įkūrimo. Bet jam pavyko suvienyti žydų judėjimą ir skatinti tautą siekti savo galutinio tikslo – valstybės sukūrimo. Muziejus interaktyvus, modernus, su audio – vizualinėmis ekspozicijomis, pritaikytas mokiniams ir suaugusiems.
Labai įdomiai pristatomas T. Herclio gyvenimas ir veikla. Šio žmogaus gyvenimą bandoma atskleisti per aktoriaus, kuris turi suvaidinti T. Herclį, suvokimo prizmę, o visi lankytojai pasijunta tarsi būtų tų įvykių dalyviais.

Paskutinę stažuotės dieną mūsų komandą priėmė Lietuvos ambasadorius Izraelyje Edminas Bagdonas. Jis atsakė į mums iškilusius klausimus.

Stažuotė suteikė man galimybę suvokti, kad žydų tauta ir religija yra neatsiejami dalykai, leido giliau pažinti šios puikios ir išdidžios tautos gyvenimą ir tradicijas. Išmokau naujų darbo metodų, pasisėmiau iš kolegų patirties, kurią bandysiu pritaikyti savo darbe.
Už galimybę dalyvauti Tarptautiniame seminare esu labai dėkinga šio renginio organizatoriams ir rėmėjams bei Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Sekretoriato vadovui Ronaldui Račinskui ir Sekretoriato vadovo pavaduotojai, Švietimo programų koordinatorei Ingridai Vilkienei, kuri labai nuoširdžiai mumis rūpinosi visos stažuotės metu, nestokojo humoro ir visada mums praskaidrindavo nuotaiką.

Straipsnis publikuotas Tolerancijos ugdymo  centro – Alytaus gimnazijos internetinėje svetainėje.

Savo įspūdžiais su bendruomenėmis dalinosi ir Alytaus „Sakalėlio” pradinės mokyklos direktorė Virginija Vitunskaitė (straipsnį rasite čia) ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Antanavičienė (straipsnį rasite čia), lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Kristina Dorofėjienė iš Papilės Simono Daukanto gimnazijos (straipsnį rasite čia).