Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijoje – Tarptautinės komisijos darbų įvertinimas

2023 m. rugsėjo 26 d., LR Seimas priėmė rezoliuciją Dėl Vilniaus geto likvidavimo 80-ųjų metinių minėjimo.

Šia rezoliuciją, Seimas, minėdamas Vilniaus geto likvidavimo 80-ąsias metines ir vertindamas šimtmečiais trukusį Lietuvos žydų įnašą į pasaulio kultūrą ir Lietuvos valstybės kūrimą, Lietuvos žydų karių savanorių įnašą į Lietuvos valstybingumo atkūrimą 1918–1920 m. bei dalyvavimą bendruose sukilimuose prieš carinę okupaciją, pabrėžia, Lietuvos žydų buvimą viena esminių Izraelio Valstybės atkuriamųjų grandžių. Rezoliucijoje taip pat pabrėžiama, jog buvo parodytas unikalus ryžtas priešintis naciams ginklu jungtiniame Vilniaus geto partizanų organizacijos pogrindyje. Seimas smerkia politikų pasisakymus, turinčius bet kokių rasistinių ir antisemitinių požymių, bei siūlo šalies teisėsaugos institucijoms vadovautis tarptautinės organizacijos IHRA patvirtintu antisemitizmo apibrėžimu.

Rezoliucijoje Seimas pripažįsta ir teigiamai vertina Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti veiklą ir jos pastangomis du dešimtmečius įgyvendinamą mokymo apie Holokaustą ir žydų istorijos švietimo programą, kurios rėmuose, bendradarbiaujant su Yad Vashem ir kitomis tarptautinėmis institucijomis, vykdomas mokytojų kvalifikacijos kėlimas, prasmingas ir jaunimą įtraukiantis atmintinių dienų minėjimas ir Tolerancijos ugdymo centrų tinklo veikla, daranti teigiamą poveikį visuomenės brandai, bei ragina centrinės ir vietos valdžios institucijas skatinti ir remti šias veiklas. Rezoliucijoje kviečiama atsakingas Vyriausybės įgaliotas institucijas kartu su Izraelio Valstybe aktyviau plėtoti bendrus švietimo, kultūros, mokslo ir gynybos projektus ypatingai perteikiant Lietuvos žydų išeivių paveldą lietuvių kalba.

Kviečiame susipažinti su Rezoliucija