Lietuvos švietimo bendruomenės atstovai dalyvavo seminare Izraelyje, Yad Vashem – tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje

Liepos 15 – 23 d. Lietuvos mokytojai ir švietimo darbuotojai dalyvavo stažuotėje Yad Vashem – tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje.

 

Seminaras Izraelyje Lietuvos mokytojų ir švietimo darbuotojų grupei įvyko po 2 metų pertraukos – dėl covid‘o epidemijos. Seminaras prasidėjo nuo kultūrinės programos: pažinties su Jeruzalės miesto istorija, apsilankymu Masados tvirtovės vietoje, menančioje apie didvyrišką izraeliečių siekį priešintis okupantui.

Dalyviams iš Lietuvos kasdien vyko paskaitos, užsiėmimai nuo ryto iki vakaro. Seminaro programa buvo sudaryta tokiu principu, jog būtų paliečiamos temos, susijusios su žydų tautos istorija ir religija (lektorius Zeev Dachevskij), antisemitizmo susiformavimas nuo viduramžių iki nacių atėjimo į valdžią Vokietijoje (dr. Daniel Romanovskij), žydų gyvenimas buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje iki Antrojo pasaulinio karo (dr. Arkadij Zeltser). Išsamiai su Holokausto tema mokytojai susipažino Yad Vashem Istorijos muziejaus ekspozicijose, susitikime su Jakovu Veksleriu, kurio gyvenimo kelią pakeitė Holokaustas ir tėvų netektis. Apie tai, kaip dėstyti apie Holokaustą, kaip naudoti dokumentinius ar meninius filmus pristatė lektorės Noa Sigal, Olga Duke ir Anna Rinneberg. Mokytojai iš Lietuvos sužinojo, kaip Holokausto tema dėstoma Izraelyje ir kaip veikia visa švietimo sistema (lektorė Masha Polak Rozenberg), taip pat buvo supažindinti su Yad Vashem archyvu ir jame sukaupta medžiaga.

Intensyvios programos metu Lietuvos atstovai susipažino su Yad Vashem kompleksu: Bendruomenių slėniu, visi ieškodami savo miestų ir miestelių pavadinimų, kuriuose iki Antrojo pasaulinio karo gyveno žydų bendruomenės. Mokytojai susipažino su Pasaulinio tautų teisuolių – žydų gelbėtojams skirta alėja bei dalyvavo paskaitoje – diskusijoje apie Pasaulio tautų teisuolius (lektorius Stas Framkin). Dr. Mordehay Yushkovskij paskaita apie jidiš kalbos ir kultūros likimą Lietuvoje sužavėjo seminaro dalyvius, nes lektorius pavyzdžiais ir paaiškinimais tarsi gidas keliavo Vilniaus gatvėmis ir Lietuvos miestais bei miesteliais.

Šių metų Lietuvos atstovų grupėje dalyvavo Alvydas Nikžentaitis – Lietuvos Istorijos instituto direktorius. Istorikas Alvydas Nikžentaitis, kuris yra ir Tarptautinės komisijos narys, seminaro metu pasidalino mintimis apie tai, kaip keičiasi Lietuvos visuomenėje požiūris į Holokausto temą. Lektorius išsamiai apibudino ne tik įvykusius ir tebevykstančius pokyčius Lietuvoje, atgavus Nepriklausomybę, bet apžvelgė ir situaciją kaimyninėse valstybėse: Lenkijoje, Ukrainoje.

Seminaras Yad Vashem institucijoje yra apie praeitį, apie istorijos įvykių vertinimą. Tačiau Lietuvos švietimo darbuotojų grupė turėjo galimybę susipažinti ir su šių dienų Izraelio istorija, apsilankydami Izraelio valstybės muziejuje ir Teodoro Herclio muziejuje.

Pasak seminaro dalyvės, mokytojos Kristinos Puzarienės iš Šiaulių: „Dar prireiks daug laiko, kad viską, ką išgirdome, pamatėme, patyrėme – galėtume pilnai suprasti ir įvertinti. Bet kaip mokytoja, prisirašiau sau tiek daug idėjų, kad norėčiau, jog užtektų jėgų viską įgyvendinti su savo mokiniais.“

Lietuvos švietimo darbuotojų grupę, kurią sudarė 24 žmonės,  lydėjo Tarptautinės komisijos švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė. Lietuvos mokytojams vykusį seminarą Izraelyje koordinavo Noa Sigal – Yad Vashem tarptautinių švietimo programų koordinatorė.

Lietuvos mokytojų stažuotės Izraelyje vyksta pagal bendradarbiavimo sutartį tarp Yad Vashem – tarptautinės studijų apie Holokaustą mokyklos ir Tarptautinės komisijos sekretoriato.  Nuo 2003 metų seminaruose Yad Vashem institucijoje jau yra dalyvavę 360 mokytojų ir švietimo darbuotojų iš Lietuvos.

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos pavaduotojos Skirmantės Petraitienės įspūdžiai apie stažuotę straipsnyje – spausti čia.