Mirė istorikas, buvęs Tarptautinės komisijos narys Icchakas Aradas

Mirė Icchakas Aradas, buvęs Tarptautinės komisijos narys, istorikas, pirmasis Yad Vashem – Holokausto atminimo pasaulyje centro direktorius

Icchakas Aradas (Rudnicki) gimė 1926 m. Švenčionyse. Vaikystėje su tėvais persikėlė gyventi į Varšuvą, bet prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, kartu su seserimi, pabėgo iš nacių okupuotos Lenkijos į Lietuvą. Naciams okupavus Lietuvą, Icchakas Aradas buvo įkalintas Švenčionių gete, iš kurio jam pavyko pabėgti ir prisijungti prie partizanų, kovojusių prieš nacius. Icchako Arado giminės, likę gete, buvo nužudyti.

1945 m. Icchakui Aradui pavyko pasiekti Izraelį. Jis kovojo už Izraelio nepriklausomybę, tapo brigados generolu. 1972 m. buvo paskirtas Yad Vashem centro vadovu. Icchakas Aradas 20 metų vadovavo šiai įstaigai, apsigynė filosofijos mokslų daktaro laipsnį Tel Avivo universitete, parašė daug istorinių straipsnių ir knygų, kurios išverstos į įvairias kalbas. 2005 m. dr. Icchakas Aradas tapo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti nariu, atstovavo Yad Vashem instituciją. 2020 m. Lietuvoje buvo išleista lietuvių kalba Icchako Arado knyga „Iš mirties slėnio į Siono kalną“.

Icchako Arado susitikimas su Lietuvos mokytojų grupe Yad Vashem, 2017 m.