Mokiniai buvo supažindinti su 1949 m. vykusia Lietuvos gyventojų trėmimų operacija „Bangų mūša“

Kovo mėnesio pabaigoje Lietuvos ugdymo įstaigose buvo prisiminta trėmimų tema – 1949 m. vykusi operacija „Bangų mūša“ („Priboj“).

Tarptautinės komisijos sekretoriatas pakvietė Tolerancijos ugdymo centrų mokytojus supažindinti mokinius su sovietinės okupacinės valdžios vykdytomis represijomis prieš okupuotų kraštų gyventojus – trėmimais. Remiantis Tarptautinės komisijos sovietinio okupacinio režimo nusikaltimų tyrimo pakomisės pirmininko, istoriko dr. Arvydo Anušausko atliktais tyrimais, sovietų valdžios organizuota „operacija „Priboj” („Bangų mūša”) vyko 1949 m. kovo 25-28 d.  Tuo pat metu trėmimai buvo organizuoti Latvijoje ir Estijoje. Iš Lietuvos planuota ištremti 8500 šeimų (25 500 žmonių)“. Tačiau iš Lietuvos ištremtų žmonių skaičius buvo didesnis –  apie 32.000 žmonių. Tuo pačiu metu trėmimai vyko ir Latvijoje, ir Estijoje.

Tolerancijos ugdymo centrų mokytojai organizavo įvairias veiklas, pristatydami trėmimų temą mokiniams – supažindindami su tragiškomis žmonių istorijomis ir jų likimais. Mokymui tebevykstant nuotoliniu būdu buvo organizuotos dokumentinių filmų, interviu su buvusiais tremtiniais peržiūros ir aptarimai, virtualūs susitikimai su projekto „Misija Sibiras“ dalyviais, kuriami tremties vietų žemėlapiai ir kt. veiklos.

Įvairių dalykų pamokos ir neformalaus ugdymo užsiėmimai tremties tema buvo organizuojami Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijoje, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje Kaune, Kupiškio Povilo Matulionio  progimnazijoje, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje,  Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje, Utenos Aukštakalnio progimnazijoje, Vilniaus Viršuliškių ir Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklose.

 

Nuotrauka iš LGGRTC archyvo